ایا واقعا تحصیلات از زوال عقل جلوگیری می کند؟

زوال عقل

برای چندین سال، تجربیات زیادی نشان دادند که وقت گذاشتن برای تحصیل از زوال عقل جلوگیری می کند. مطالعات جدید ممکن است این باور طولانی مدت را تقص کند. هیچ کس نیست که از زوال عقل خود باخبر باشد. متداول ترین نوع زوال عقل در جهان آلزایمر است. بر اساس آمار انجمن آلزایمر، ۷/۵ میلیون فرد بالغ در ایالات متحده به آلزایمر مبتلا هستند. معمولا با افزایش سن،  زوال عقلی نیز افزایش می یابد که البته درمانی برای آن وجود ندارد و داروهای موجود فقط علائم آن را کم می کنند. به همین دلیل دانستن ریسک فاکتورها و عوامل جلوگیری از آن بسیار ضروری است.

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران