تأثیر رژیم غذایی گیاه خواری در ترشح انسولین و هورمون های تزریقی بیماران دیابت نوع ۲

تأثیر رژیم غذایی گیاه خواری

مطالعه انجام شده و مقایسه تاثیرات رژیم گیاه خواری و وعده غذایی حاوی گوشت بر روی ۲۰ نفر که مبتلا به دیابت نوع ۲ بوده و به صورت تصادفی انتخاب شدند، نشان دهنده تغییراتی در سطح هورمون می باشد. این وعده های غذایی دارای کالری و مواد مغذی برابر بوده است. نتیجه این تحقیق نشان داده سطح هورمون انسولین ترشحی، پس از وعده غذایی با رژیم گیاه خواری نسبت به رژیم گوشت، افزایش قابل توجهی داشته است.

 

عملکرد β-Cell پس از یک وعده گیاه خواری به صورت قابل ملاحظه ای تغییر کرده است. β-Cell ها سازنده، انبار کننده و آزاد

کننده انسولین می باشند. در واقع عملکرد β-Cell ها در افراد مبتلا به دیابت کاهش می یابد. به همین دلیل حفظ قدرت ترشح

انسولین در این سلول ها می تواند درمان مناسبی برای دیابت باشد.

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران