محققان ارتباطی بین جهش ها در آنتی بادی ها و افزایش احتمال ابتلا به بیماری های آلرژیک در کودکان پیدا کرده اند

 بیماری های آلرژیک

 

تیم تحقیقاتی University of Stanford و Children’s Hospital Medical Center موفق به یافتن این ارتباط بین جهش و افزایش ابتلا به بیماری های آلرژیک شدند. مقاله این یافته که در Journal Science Translation Medicine به چاپ رسیده، حاصل بررسی های چند ساله بر روی کودکان داوطلب است. در این تلاش جدید، محققین مطالعات چند ساله در مورد تاثیر عوامل محیطی بر گیرنده های B Cell در کودکان در حال رشد انجام دادند.

 

مطالعات گذشته نشان دادند جمعیت B Cell ها، آنتی بادی های محافظتی را به وجود می آورند. این مطالعات نشان می دهد از سال اول زندگی گیرنده های B Cell وارد پروسه بلوغ شده که این پروسه می تواند تحت تاثیر مواد شیمیایی تاثیر گذار در سیستم ایمنی بدن باشد. محققان گزارش کرده اند دو ایزوتوپ از آنتی بادی (IgM ، IgD) در کودکان که تجربه زیادی در عفونت های تنفسی دارند دچار افزایش Somatic Hyper Mutation یا (SHM) شده است.

 

 

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران