واکسن تیفوئید ممکن است در مقابل دیگر عفونت ها نیز موثر باشد

واکسن تیفوئید

مطالعات جدید در University of Liverpool و Liverpool School of Tropical Medicine نشان داده که واکسیناسیون با سویه ضعیفی از سالمونلا می تواند نقش حفاظتی در برابر عفونت های دیگر نیز داشته باشد. محققین امیدوارند این یافته استراتژی در واکسیناسیون را در جهان امروز تحت تاثیر قرار داده و بتواند زندگی های بسیاری را نجات دهد.

 

تب تیفوئید یک عفونت باکتریایی ناشی از باکتری Salmonella Typhi است که تخمین زده می شود حدود ۱۱تا ۱۸ میلیون نفر در جهان به آن مبتلا هستند. از بین این افراد سالانه ۱۹ هزار تا ۱۲۸ هزار نفر توسط این بیماری جان خود را از دست می دهند. این یافته که در the Journal Science Advances به چاپ رسیده، نشان می دهد اولین داده های امیدوار کننده از واکسن هایی که به صورت اختصاصی عمل  نمی کنند، به دست آمده که با واکسن تیفوئید Ty21a میسر می شود.

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران