سرطان پستان: تبدیل سلول های توموری به سلول های چربی و توقف پخش سلول ها

سرطان پستان

 

 

محققان ترکیب دارویی جدیدی را کشف کردند که سرطان پستان مهاجم را به سلول های چربی تبدیل می کند. این دارو توانسته از متاستاز در موش بیمار جلوگیری کند. متاستاز پروسه ای است که در آن سلول های سرطانی از تومور اولیه جدا شده و تومور جدیدی را در قسمت دیگری از بدن به وجود می آورد. این پروسه دلیل اصلی مرگ در بیماری سرطان است. متاستاز توانایی سلول های سرطانی است که توسط آن خواص دیگر سلول ها را می گیرد. این ویژگی به سلول های سرطانی اجازه می دهد تا از سلول های چسبیده به سلول های مسافر در بافت های مختلف تبدیل شوند.

 

مطالعات جدید در University of Basel در سوئیس راهی را نشان داده که می تواند از متاستاز سلول های سرطان پستان جلوگیری کرده و در عوض تمایز و رشد آن ها به سلول های بافت چربی را فراهم کند. این مقاله به تازگی در Journal Cancer Cell به چاپ رسیده است.

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران