دیابت: ناشتا بودن مضر است یا مفید؟!

 

دیابت: ناشتا بودن مضر است یا مفید؟!

 

قبل از انجام تست قند خون، عموماٌ دکتر به شما پیشنهاد می دهد که طی چند ساعت آخر چیزی نخورید تا جواب تست دقیق و درست باشد. نکته قابل توجه این است که مطالعات اخیر نشان داده افراد دیابتی نباید هنگام این تست ناشتا باشند!

 

افراد دارای دیابت تمایل به سطح بالای LDL یا کلسترول بد دارند که این تمایل می تواند موجب افزایش چربی در رگ های آن ها شود. راهنمای اصلی در این تست می گوید که افراد نباید چیزی خورده یا بیاشامند اما خوردن آب قبل از تست خون نمی تواند بر روی نتیجه تاثیر گذار باشد. البته تحقیقات نشان می دهد که این مرحله ضروری نبوده و می تواند موجب آسیب در بعضی موارد شود.

 

مطالعات جدید در دانشگاهMichigan State  نشان داده که ناشتا بودن قبل از تست قند خون می تواند میزان قند خون را در افراد کم خون یا افراد دارای دیابت نوع یک و دو افزایش دهد. این یافته درInternational Journal of Endocrinology  به چاپ رسیده است.

 

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران