مغز ما چگونه خاطرات را به خاطر می آورد؟

 

چگونگی به خاطر آوردن خاطرات هنوز هم به طور کامل قابل درک نیست و ما اغلب وقایع و لحظات را به صورت کلی بدون جزئیات دقیق به یاد داریم. اما چرا اینگونه است؟

 

آقای دکتر Domingo می گوید: ما می دانیم خاطرات دقیقا چیزهایی نیست که ما تجربه کرده ایم. حافظه یک فرآیند باسازی است که بر اساس دانش شخصی و جهان بینی شکل می گیرد. گاهی اوقات حتی حوادثی که هرگز رخ نداده را به یاد می آوریم. البته پروسه یادآوری خاطرات به صورت قدم به قدم بررسی نشده و اطلاعات دقیقی از آن هنوز در دست نیست.

 

دکتر domingo و همکاران او از University of Birmingham و Cardif University اخیرا یافته اند که چگونه مغز ما به یاد آوردن خاطرات را تنظیم می کند و اینکه ما چگونه به خاطر می آوریم. مغز با رمز گشایی می تواند خاطرات را بازسازی کند و محققان به دنبال پی بردن به این مکانیسم هستند. این اطلاعات بدست آمده در Journal Nature Communication به طور کامل به چاپ رسیده است.

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران