حضور آزمایشگاه ژنیران در چهارمین کنگره بین المللی و دانشجویی بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران و شرکت دانش بنیان تشخیص ژن پژوهش در چهارمین کنگره بین المللی و دانشجویی بیوتکنولوژی دانشگاه تهران غرفه داشته است تا خدمات خودرا معرفی کند:

 

برای اطلاع از دوره های آموزشی و خدمات ژنیران به صفحه ی اصلی وبسایت مراجعه کنید…