تقویم کارگاه ها و کارآموزی های ژنیران در فروردین ماه

آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران در نخستین ماه از سال جدید پس از تعطیلات عید نوروز میزبان شما در دوره های آموزشی و کارگاه ها می باشد:

 

هفدهم: شروع کارآموزی کشت سلول

هجدهم: شروع کارآموزی ژنتیک مولکولی

بیست و دوم و بیست و سوم: کارگاه DNA خودتو استخراج کن!

بیست و چهارم: کارگاه خونگیری و تزریقات

شما می توانید جهت مشاهده سرفصل های کارگاه ها و کارآموزی ها به صفحات زیر مراجعه کنید:

 

دوره های کارآموزی

کارگاه های آموزشی