از دست دادن پروتئین هایی در اتصالات محکم می تواند موجب سرطان معده شود

 

از دست دادن پروتئین هایی در اتصالات محکم می تواند موجب سرطان معده شود

 

اتصالات محکم چندگانه و پیچیده ای بین پروتئین ها وجود دارند که در بافت اپی تلیالی مانند پوست یا سطح روده سافت می شوند. از دست دادن پروتئین با اتصال محکم خاصی مانند claudin 18 در ایجاد سرطان معده نقش مهمی دارد. فهمیدن چگونگی از دست دادن claudin 18 و این که چه مسیری را تنظیم می کند، می تواند یک استراتژی جدید برای جلوگیری از پیشرفت نئوپلاستیک سرطان معده به ما نشان دهد.
در ابتدا محققان معده موش هایی را که با باکتری H pylori که می تواند موجب زخم معده و سرطان معده شود، آلوده شده بودند را مورد بررسی قرار دادند. این آزمایش با بررسی موش هایی که به صورت ژنتیکی پروتئین claudin 18 را نداشتند ادامه یافت. این تیم تحقیقاتی نشان داد موش هایی که با باکتری آلوده شدند، بسیاری از پروتئین های claudin 18 خود را از دست دادند همچنین نشان دادن که کمبود claudin 18 به تنهایی برای دیدن ضایعات پیش سرطانی، سلول های غیر نرمال و پولیپ ها در موش کافی است. این یافته به طور کامل در مجله Gastroenterology به چاپ رسیده است.

 

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران