از دست رفتن جنین می تواند باعث بیماری های قلبی عروقی شود

 

از دست رفتن جنین می تواند باعث بیماری های قلبی عروقی شود

از دست رفتن جنین می تواند باعث بیماری های قلبی عروقی شود

بر اساس تحقیقات اخیر در university of Cambridge و university of north Carolina زنانی که از دست دادن جنین را تجربه کرده اند و دوباره برای داشتن فرزند اقدام نکرده اند، احتمال ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را بیشتر از زنان دارای یک یا دو فرزند نشان می دهد. این مطالعه که در journal of women health منتشر شده، نشان داده زنانی با تعداد فرزند ۵ یا بیشتر نیز احتمال ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی بالایی دارند.

این یافته ها نشان داده زنانی که از دست دادن جنین را تجربه کردند و فرزند زنده ی متولد شده ای ندارند تا ۶۴% احتمال ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی و تا ۴۶% احتمال ایست قلبی را نشان می دهد. زنانی با ۵ یا ۶ فرزند تا ۳۸% احتمال بیماری های جدی قلبی را با صرف نظر از دوران شیر دهی دارا می باشد.

 

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران