آیا کافئین موجود در قهوه می تواند برای جنین خطر آفرین باشد؟

 

ضرر کافئین برای جنین

 

 

 

تحقیقات جدید نشان داده استفاده زنان باردار از کافئین موجود در چای یا قهوه موجب کاهش وزن کودک می شود.

همچنین زنان باردار که حداقل ۲۰۰ میلی گرم کافئین را به صورت روزانه مصرف می کنند

بر اساس گفته American college of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) به صورت واضح کاهش وزن جنین را مشاهده می کنند.

این مطالعه نتوانسته دلایل این اتفاق را ثابت کند اما توانسته ارتباطی بین مطالعات گذشته و حال را در مورد کافئین بررسی و پیش از پیش به مضرات استفاده کافئین برای زنان باردار تاکید کند. در اکثر این مطالعات، کافئین موجود در قهوه و نوشابه بررسی شد.

این یافته ( ضرر کافئین برای جنین ) در The American journal of clinical Nutritionبه چاپ رسیده و قابل مشاهده است.

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران