عفونت و سرطان: ارتباط نزدیک یا دور؟

 

 

براساس تحقیقات اخیر، دانشمندان دریافتند که باکتری ها می تواند دخالت زیادی در سرطان داشته باشند.

مطالعات انجام شده در دانشکده پزشکی University of Marylad در بالتیمور موجب کشف باکتری هایی شده که می توانند تعمیر DNA  در سلول ها را مختل کرده و موجب سرطان شوند.

همین طور به گفته ی PNAS بعضی عفونت های مشابه می توانند تاثیر دارو های ضد سرطان تضعیف کنند.

در حقیقت به گفته ی نویسنده ی ارشد این مطالعه، Robert C. Gallo  که مدیر موسسه ویروس شناسی انسانی دانشگاه است حدود 20% از سرطان ها ی تحت تاثیر این عفونت، توسط ویروس های شناخته شده ای هستند.

این تیم با تحقیق درباره ی ایجاد عفونت توسط یک خانواده از باکتری های کوچک با نام مایکوپلاسما شروع به کار کرد و در ادامه موفق به کشف این مورد شد. Prof. Gallo که یکی از دانشمندانی است که در کشف ویروس HIV نقش داشته است، در این زمینه اظهار داشته است این باکتری ها به ویژه در افراد دارای HIV، با ابتلا به سرطان در ارتباط هستند.

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران


آخرین اخبار

ارتقاء رزومه

خدمات پژوهشی ژنیران

کارآموزی های بلند مدت

تقویم آموزشی ژنیران (شهریور ماه)