کشف جدیدی از ژنتیک در مورد تشخیص جنسیت فرزند

 

تشخیص جنسیت فرزند

 

محققین موسسه تحقیقاتی کودکMelbourne Murdoch  کشف جدیدی در مورد تشخیص جنسیت فرزند ارائه دادند. این یافته فقط در مورد کروموزوم های X-Y  نبوده و شامل تنظیم کننده ای است که موجب افزایش یا کاهش فعالیت بعضی ژن ها بوده که مرد یا زن بودن کودک را به ما نشان می دهد. این اطلاعات با نام تغییرات جنسی انسان تحت تاثیر تکثیر یا حذف بخش افزاینده در بالا دست ژنSOX 9  در مجله nature communication به چاپ رسید.

به گفته خانوم Craft تشخیص فرزند جنسیت یک فرزند توسط ساختار کروموزوم آن ها مشخص می شود. در جنین با دو کروموزوم X کودک دختر، در حایی که جنین با کروموزوم X-Y پسر می باشد.

کروموزوم Y حمل کننده ی ژن بسیار مهمی به نام  SRYمی باشد که بر روی ژن SOX9 تاثیر می گذارد. این ژن موجب تمایز بیضه ها در جنین می شود. سطح بالایی از بیان در ژن SOX9 مورد نیاز می باشد تا بیضه ها به صورت نرمال تمایز یابند. لذا اگر در بیان SOX9 اختلالاتی به وجود آمده و به صورت کم بیان شود بیضه ها در کودک به وجود نیامده و دچار اختلال جنسیت می شود.

به گفته نویسنده نخست این مطاله پرفسور Andrew Sinclair 90% ازDNA انسان از بخشی به نام  JUNK  DNAیا DARK MATTER که شامل ژن ها نیست ولی دارای بخش های تنظیم کننده بوده که فعالیت ژن ها را کم یا زیاد می کنند. به گفته ی او این بخش های تنظیم کننده در DNA که افزاینده نام دارند، اگر دچار نقص شوند می توانند موجب اختلال هایی در کودک به دنیا امده شوند. او می گوید ما سه افزاینده را شناسایی کرده ایم که به همراه هم مطمئن می شوند ژن  SOX9 روشن بوده و دارای بیان بالا درجنین X-Y باشد تا بیضه ها به صورت نرمال در کودک پسر تمایز یابد.

مسئله مورد اهمیت این است که ما متوجه شدیم بیماران XX که دارای تخمدان نرمال بوده و زن هستند اما تعداد زیادی کپی از این افزاینده ها را دارا می باشند. بیضه های تمایز یافته نیز دارند علاوه بر این بیماران X-Y که این دسته از افزاینده های خود را از دست داده اند از تمایز تخمدان به جای بیضه برخوردار هستند.

 

منبع

ترجمه شده توسط ژنیران


آخرین اخبار

مطالب پیشنهادی

ارتقاء رزومه

برنامه‌های آتی ژنیران

کارگاه ها و کارآموزی های مهر ماه

کارگاه های تخصصی

کارآموزی های بلند مدت

Alexa Rank