ویدیو های آموزشی آزمایشگاه

Long non Coding RNA

 

Long non Coding RNA

تحقیقات در زمینه Long non-coding RNA یک از حوزه های ژنومیک می باشد که به سرعت در حال پیشرفت است. Long non-coding RNA و یا lncRNA ها کلاس های زیاد و متنوعی هستند که در رونویسی DNA ساخته می شوند.
طول lncRNA ها به بیش از ۲۰۰ نوکلئوتید میرسد که ترجمه نشده و به پروتئین تبدیل نمی شوند. lncRNA ها معمولا در سطوح پایین تر از mRNA ها قابل مشاهده هستند و بیان آن ها معمولا بسته به نوع بافت و زمان متغیر می باشد.
بر خلاف ژن های کد کننده پروتئین ها، کد های lncRNA ها کمتر حفاظت شده اند. اگرچه lncRNA ها در گونه های نزدیک به هم ممکن است تا ساختار دوم و سوم آن ها شبیه به هم و حفاظت شده باشند. البته موتیف های ساختاری که در عملکرد ژنlncRNA ها نقش دارند ممکن است علی رغم وجود توالی های اولیه حفاظت شده، ثابت باقی بمانند.
اگرچه نقش های عملکردی اکثر lnc RNA ها هنوز معلوم نیست، اما به وضوح عملکرد آن ها در سیستم های طبیعی زنده مشخص می باشد. تا کنون نقش lncRNA ها در فرآیند هایی شامل فعال سازی رونویسی، سرکوب رونویسی، بازسازی کروماتین و تنظیم اسپلایسنگ RNA مشاهده شده است. به نظر می رسد بیان طولانی مدت lncRNA ها می تواند نتیجه جهش در سلول های سوماتیک باشد که ممکن است در نهایت موجب سرطانی شدن آن سلول ها بگردد.
علاوه بر آن مطالعه در رابطه با lncRNAها به درک ما از سیر فرآیند های زیستی کمک می کند و می تواند در زمینه درمان بیماری های مختلف مفید باشد.

مشاهده کلیپ های آموزشی بیشتر در اینجا

کانال آپارات ژنیران