تبریک سال نو میلادی

…آزمایشگاه ژنیران سال جدید میلادی را به جامعه علمی جهان تبریک می گوید…