تقویم کارگاه ها و کارآموزی های آزمایشگاه ژنیران در بهمن ماه 97

کارآموزی آزمایشگاه در بهمن ماه 97

کارگاه ها و دوره های کارآموزی زیر در بهمن ماه برگزار می شود ، لازم به ذکر است که این دوره ها با بهترین کیفیت و سطح آموزشی بوده و پس از پایان دوره مدرک معتبر اتمام دوره به صورت لاتین تقدیم دانشجویان می شود .

پنجم :کارگاه خونگیری و تزریقات

ششم : شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

هفتم : شروع دوره کارآموزی کشت سلولی

هشتم : شروع دوره کارآموزی میکروبیولوژی عمومی

نهم : شروع دروه کارآموزی بیوانفورماتیک

یازدهم و دوازدهم : کارگاه Real-Time PCR

سیزدهم : شروع دوره کارآموزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ

چهاردهم : شروع دوره کارآموزی سیتوژنتیک و کاریوتایپ

هجدهم و نوزدهم :کارگاه SDS PAGE و Western Blot

بیست و پنجم: کارگاه استخراج DNA

بیست و ششم : کارگاه خونگیری و تزریقات

بیست و هفتم :شروع دوره کارآموزی ژنتیک مولکولی

 

 

شما می توانید جهت مشاهده سرفصل های کارگاه ها و کارآموزی ها به صفحات زیر مراجعه کنید:

 

دوره های کارآموزی

کارگاه های آموزشی


آخرین اخبار

ارتقاء رزومه

خدمات پژوهشی ژنیران

کارآموزی های بلند مدت

تقویم آموزشی ژنیران (شهریور ماه)