کارگاه CRISPER/Cas 9

کارگاه crisper

آشنایی با مباحث ژنوم
آشنایی با سیستم Crisper/Cas9
آشنایی با کاربرد های این سیستم در حوزه های مختلف پزشکی
آشنایی با انواع وکتور ها ، انواع سیستم های بر مبنای Crisper و روش های بکارگیری این تکنولوژی
طراحی sgRNA با استفاده از برنامه های آنلاین و به صورت عملی
انجام یک پروژه Knock out بر اساس روش حذف قطعه یا بر اساس روش مبتنی بر NHEJ به صورت تئوری
طراحی Targeting vector برای پروژه

 


آخرین اخبار

مطالب پیشنهادی

ارتقاء رزومه

برنامه‌های آتی ژنیران

کارگاه ها و کارآموزی های مهر ماه

کارگاه های تخصصی

کارآموزی های بلند مدت

Alexa Rank