حضور آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران در سومین کنگره سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی و پزشکی بازیافتی از تاریخ ۷تا ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۷ درسالن اجلاس سران تهران بررگزار گردید. شرکت تشخیص ژن پژوهش / آزمایشگاه ژنیران با در اختیار داشتن یک غرفه به معرفی فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی خود در زمینه های سلولی – مولکولی و بیوانفورماتیک پرداخت که با استقبال اساتید و دانشجویان همراه بود . هم چنین در خصوص همکاری های تحقیقاتی و فناوری با شرکت ها و استارت آپ های شرکت کننده نشست هایی برگزار شد و تصمیمات خوبی در این زمینه ها اتخاذ شد.

 

کنگره سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی