کارگاه مهندسی پروتئین و پروتئومیکس در دانشگاه تهران برگزار شد

شرکت دانش بنیان تشخیص ژن پژوهش و آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران با همکاری دانشگاه تهران کارگاه مهندسی پروتئین و پروتئومیکس را در ۹ آذر ماه برای دانشجویان عزیز برگزار کرده است :

مهندسی پروتئین و پروتئومیکس


آخرین اخبار

مطالب پیشنهادی

ارتقاء رزومه

برنامه‌های آتی ژنیران

کارگاه ها و کارآموزی های مهر ماه

کارگاه های تخصصی

کارآموزی های بلند مدت

Alexa Rank