برنامه کارگاههای فصل پاییز آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران

برای افزایش توان علمی دانشجویان و محققین آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران با همکاری شرکت دانش بنیان تشخیص ژن پژوهش اقدام به برگزاری کارگاههای زیر می کند.  این کارگاهها به صورت تئوری و عملی برگزار می شود. جهت ثبت نام با آزمایشگاه تماس بگیرید. به دلیل محدودیت اولویت با کسانی خواهد بود که زودتر ثبت نام کنند.

 


آخرین اخبار

ارتقاء رزومه

خدمات پژوهشی ژنیران

کارآموزی های بلند مدت

تقویم آموزشی ژنیران (شهریور ماه)