کارگاه‌های اموزشی

مرکز آموزشی  و تحقیقاتی ژنیران با همکاری شرکت دانش بنیان تشخیص ژن پژوهش  و اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی معتبر   در جهت توانمند سازی دانشجویان و محققین در زمینه های ژنتیک، بیوتکنولوژی و بیوانفورماتیک به صورت دوره ای اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی می کند.  کلاسهای  تئوری  این کارگاهها  در سالن کنفرانس مجهز به سیستم سمعی بصری  و کلاسهای عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد.  برای ثبت نام در کارگاهها  بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید. قبل از ثبت نام  لطفا در قسمت پایین همین صفحه نحوه ثبت نام کارگاهها را مطالعه کنید. عناوین بعضی از کارگاهها  عبارتند از:

کارگاه های آموزشی

کارگاه محیط کشت باکتری هاتو بساز!

سرفصل های کارگاه:
 • آماده کردن تجهیزات تزریق
 • ملاحضات تزریق
 • رگ گیری و خونگیری
 • اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی
 • آشنایی و کار با وسایل و ابزار آزمایشگاه میکروبیولوژی
 • انواع تقسیم بندی محیط های کشت باکتریایی
 • آماده سازی و استریل کردن محیط های کشت میکروبی
 • ساخت محیط کشت بلادآگار با خون شرکت کننده
 • کشت باکتری و ذخیره سازی باکتری برای نگهداری

 • طول مدت دوره: دو روز
 • زمان برگزاری کارگاه: 5 و 6 اردیبهشت
 • ثبت نام آزاد: 250 هزار تومان
 • ثبت نام دانشجویی: 200 هزار تومان

کارگاه DNA خودتو استخراج کن

سرفصل های کارگاه:
 • آماده کردن تجهیزات تزریق
 • ملاحضات تزریق
 • رگ گیری و خونگیری
 • نکات کاربردی استخراج DNA
 • آموزش کار با سمپلر و پیپتینگ
 • ساخت محلول ها و بافرهای مورد نیاز
 • استخراج DNA از خون محیطی شرکت کننده به روش Phenol-Chloroform
 • تعیین غلظت و خلوص DNA با نانو فتومتر و تفسیر داده ها
 • الکتروفورز DNA روی ژل آگارز

 • طول مدت دوره: 2 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: 21 و 22 فروردین
 • ثبت نام آزاد: 250 هزارتومان
 • ثبت نام دانشجویی: 175 هزار تومان

کارگاه IHC

سرفصل های کارگاه:
 • رنگ آمیزی با آنتی بادی IHC,ICF,ICC
 • اصول اولیه رنگ آمیزی بافت
 • روش های آماده سازی بافت برای رنگ آمیزی
 • آشنایی با آزمایشگاه و تجهیزات هیستوتکنیک
 • انواع رنگ آمیزی H&E و...

 • طول مدت دوره: دو روز
 • زمان برگزاری کارگاه: 25 و 26 اردیبهشت 98
 • ثبت نام آزاد: 250 هزارتومان
 • ثبت نام دانشجویی: 200 هزارتومان

کارگاه کشت باکتری

سرفصل های کارگاه:
 • اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی
 • آشنایی و کار با وسایل و ابزار آزمایشگاه میکروبیولوژی
 • انواع تقسیم بندی محیط های کشت باکتریایی
 • آماده سازی و استریل کردن محیط های کشت میکروبی
 • کشت باکتری و ذخیره سازی باکتری برای نگهداری

 • طول مدت دوره: 1 روز ظرفیت 10 نفر
 • زمان برگزاری کارگاه: 31 فروردین 98
 • ثبت نام آزاد: 200 هزار تومان(20 درصد تخفیف به مناسبت اولین برگزاری)
 • ثبت نام دانشجویی: 150 هزار تومان (20 درصد تخفیف به مناسبت اولین برگزاری)

کارگاه خونگیری و تزریقات

سرفصل های کارگاه:
 • تزریق داخل جلد و زیر جلد و عضلانی
 • اتصال آنژیوکت ، سرم و گارو
 • تعیین گروه خونی
 • گرفتن فشار خون
 • اصول ایمنی در خون گیری و تزریقات
 • آماده کردن تجهیزات تزریق
 • ملاحظات تزریق دارو
 • محل های تزریق

 • طول مدت دوره: یک روز
 • زمان برگزاری کارگاه: 27 اردیبهشت 98
 • ثبت نام آزاد: 150 هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 100 هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه آنالیز بیان miRNA ها و پیش بینی ژنهای هدف

سرفصل های کارگاه:
 • بانک های اطلاعاتی miRNA ها و استخراج توالی ها
 • نرم افزارهای پیش بینی ژنهای هدف miRNA ها
 • استخراج miRNA از بافت
 • روشهای سنتز cDNA از روی miRNA
 • روشهای انجام real-time PCR برای بررسی میزان بیان

 • طول مدت دوره: دو روز
 • زمان برگزاری کارگاه: بیست و نهم و سی ام فروردین
 • ثبت نام آزاد: 300 هزار تومان
 • ثبت نام دانشجویی: 250 هزار تومان

کارگاه Real-Time PCR

سرفصل های کارگاه:
 • استخراج RNA و سنتز cDNA به صورت عملی
 • اصول real-time PCR
 • روشهای انجام real-time PCR
 • انواع پروبها و کاربردهای آتها
 • اصول طراحی پرایمر و پروب
 • مقایسه روشهای نسبی (relative) و مطلق (Absolute) و کاربردهای آنها
 • انواع ژنهای رفرانس درروش نسبی
 • آماده سازی مواد و master mix
 • کار عملی با دستگاه Real-time PCR
 • کار با نرم افزار و آنالیز داده ها
 • Troubleshooting

 • طول مدت دوره: دو روز
 • زمان برگزاری کارگاه: 12 و 13 اردیبهشت 98
 • ثبت نام آزاد: 300 هزار تومان
 • ثبت نام دانشجویی: 250 هزارتومان

کارگاه طراحی پرایمر

سرفصل های کارگاه:
 • آشنایی با PCR و انواع آن
 • آشنایی با بانک های توالی اسید های نوکئلوتید و گرفتن توالی ژنومی هدف
 • طراحی پرایمر برای تکنیک های PCR , Real-Time PCR ,RFLP PCR Arms PCR
 • کار با نرم افزار Primer 3 و Gene Runner
 • ارزیابی پرایمر با نرم افزار Oligo Analyzer و BLAST

 • طول مدت دوره: 1 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: 6 اردیبهشت 98
 • ثبت نام آزاد: 170هزار تومان
 • ثبت نام دانشجویی: 120هزار تومان

کارگاه مشاوره و تشخیص بیماری های ژنتیک

سرفصل های کارگاه:
 • اصول مشاوره در تشخیص بیماران ژنتیکی
 • اصول PCR در تشخیص بیماریهای ژنتیک
 • انواع جهش ها ی بیماریزا در ژنتیک پزشکی
 • روش PCR-RFLP در تشخیص جهش ها
 • روش ARMS-PCR در تشخیص جهش ها
 • آنالیز تعیین توالیSanger در تشخیص جهش ها
 • اصول و کاربرد MLPA در تشخیص جهش های حذفی/ دوپلیکاسیون ها
 • کاربرد RT-PCR در تشخیص ترانس لوکاسیون ها
 • نحوه استفاده از مارکرها در تشخیص های مولکولی
 • تفسیر نتایج و بررسی ارتباط ژنوتیپ-فنوتیپ
 • اصول گزارش نویسی تست های مولکولی

 • طول مدت دوره: 2 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: نوزدهم و بیستم اردیبهشت 98
 • ثبت نام آزاد: 250 هزار تومان
 • ثبت نام دانشجویی: 200 هزار تومان

کارگاههای ژنیران

کارگاههای آزمایشگاه ژنیران با کیفیت بالا توسط اعضای هیات علمی برگزار می شود. آزمایشگاه دارای فضای آموزشی مجزا با امکانات سمعی بصری و نیز فضای آزمایشگاهی مستقل برای انجام کارهای عملی می باشد. کارگاههای برگزار شده با استقبال محققین و دانشجویان همراه بوده و ما را به ادامه کار دلگرم می کند. کارگاهها جهت حداکثر استفاده دانشجویان و محققین به صورت کاربردی ارائه می شود. زمان برگزاری کارگاهها به گونه ای طراحی شده که در فصول سال تحصیلی با تحصیل دانشجویان و ساعت کاری افراد شاغل تداخل نداشته باشد. به همین دلیل عمده کارگاهها در آخر هفته ها برگزار می شود. برای آگاهی از برنامه کارگاهها به قسمت اخبار سایت مراجعه نمایید.

نحوه ثبت نام کارگاهها

جهت ثبت نام در کارگاههای آموزشی ژنیران لطفا ابتدا با شماره تلفن های آزمایشگاه (۸۶۰۷۳۴۷۰-۰۲۱ ۸۶۰۷۳۴۹۱-۰۲۱ ) تماس بگیرید و پس از اطمینان از پر نشدن ظرفیت کارگاه، وجه ثبت نام کارگاه را واریز کرده و بعد فرم ثبت نام را پر کنید. توجه داشته باشید که اطلاعات را صحیح در فرم ثبت نام وارد کنید زیرا از این اطلاعات برای گواهی (certificate) کارگاه استفاده خواهد شد.

شماره کارت شتابی ژنیران

لطفا وجه ثبت نام کارگاهها را به شماره کارت زیر واریز کنید. شماره کارت: 5029081022037747 بانک توسعه تعاون به نام فربد اسفندی