کارگاه‌های اموزشی

مرکز آموزشی  و تحقیقاتی ژنیران با همکاری شرکت دانش بنیان تشخیص ژن پژوهش  و اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی معتبر   در جهت توانمند سازی دانشجویان و محققین در زمینه های ژنتیک، بیوتکنولوژی و بیوانفورماتیک به صورت دوره ای اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی می کند.  کلاسهای  تئوری  این کارگاهها  در سالن کنفرانس مجهز به سیستم سمعی بصری  و کلاسهای عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد.  برای ثبت نام در کارگاهها  بر روی دکمه ثبت نام کلیک کنید. قبل از ثبت نام  لطفا در قسمت پایین همین صفحه نحوه ثبت نام کارگاهها را مطالعه کنید. عناوین بعضی از کارگاهها  عبارتند از:

کارگاه های آموزشی

کارگاه آنالیز بیان تعیین توالی اگزوم NGS

سرفصل های کارگاه:
 • دستگاه ها و پلتفرم های تعیین توالی نسل جدید
 • انواع روش های NGS وکاربرد های آن ها
 • روش های ژنوتایپینگ و نقشه برداری
 • Variant Calling
 • Annotation واریانت ها
 • استراتژیهای Filtering and Prioritization
 • نرم افزار پیشگویی عملکرد واریانت ها
 • بانک های اطلاعاتی اگزوم 1000 Genomes,ExAC,ESP, Exome Variant Server
 • گاید لاین ACMG برای دسته بندی برای دسته بندی واریانت ها و گزارش نویسی یافته ها

 • طول مدت دوره: 2 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: 24 و 25 مرداد
 • ثبت نام آزاد: 500 هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 500 هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه طراحی پرایمر،PCR و الکتروفورز

سرفصل های کارگاه:
 • معرفی انواع PCR و کاربرد های آن
 • طراحی پرایمر
 • کار با دستگاه ترموسایکلر
 • اصول بهینه سازی (Optimization) واکنشهای PCR
 • انجام PCR به صورت عملی(آماده سازی واکنش ها)
 • انجام الکتروفورز محصول PCR و تفسیر نتایج
 • نحوه انجام رفع مشکل (Troubleshooting)در PCR

 • طول مدت دوره: 2 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: 17 و 18 مرداد
 • ثبت نام آزاد: 300 هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 250 هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه بررسی عملکرد و سنجش بیان lncRNA

سرفصل های کارگاه:
 • معرفی lncRNA و دسته بندی آنها
 • نقش و عملکرد lnCRNA ها در فرآیندهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک
 • روش های بررسی بیان lncRNA ها
 • میانکنش lncRNA با سایر عوامل سلولی
 • استخراج RNA و سنتز cDNA(عملی)
 • بررسی بیان lncRNA ها در سلوهای توموری با روش کمی (عملی)
 • آنالیز داده های qPCR (عملی)

 • طول مدت دوره: 2 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: سوم و چهارم مرداد 98
 • ثبت نام آزاد: 300هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 250هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه پروپوزال نویسی

سرفصل های کارگاه:
 • تهیه طرح کلی تحقیق
 • ضرورت انجام پروژه
 • آشنایی با نحوه نگارش پروپوزال
 • آشنایی با اجزا مختلف پروپوزال
 • آشنایی با روش ها و متُد ها در حوزه زیست شناسی

 • طول مدت دوره: 1 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: 20 تیر 98
 • ثبت نام آزاد: 150 هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 100 هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه استخراج DNA

سرفصل های کارگاه:
 • آماده کردن تجهیزات تزریق
 • ملاحضات تزریق
 • نکات کاربردی استخراج DNA
 • آموزش کار با سمپلر و پیپتینگ
 • ساخت محلول ها و بافرهای مورد نیاز
 • استخراج DNA از خون محیطی شرکت کننده به روش Phenol-Chloroform
 • تعیین غلظت و خلوص DNA با نانو فتومتر و تفسیر داده ها
 • الکتروفورز DNA روی ژل آگارز

 • طول مدت دوره: یک روز
 • زمان برگزاری کارگاه: 13 تیر 98
 • ثبت نام آزاد: 170 هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 120 هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه محیط کشت باکتری هاتو بساز!

سرفصل های کارگاه:
 • آماده کردن تجهیزات تزریق
 • ملاحضات تزریق
 • رگ گیری و خونگیری
 • اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی
 • آشنایی و کار با وسایل و ابزار آزمایشگاه میکروبیولوژی
 • انواع تقسیم بندی محیط های کشت باکتریایی
 • آماده سازی و استریل کردن محیط های کشت میکروبی
 • ساخت محیط کشت بلادآگار با خون شرکت کننده
 • کشت باکتری و ذخیره سازی باکتری برای نگهداری

 • طول مدت دوره: دو روز
 • زمان برگزاری کارگاه: 24 و 25 مرداد
 • ثبت نام آزاد: 250 هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 200 هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه DNA خودتو استخراج کن

سرفصل های کارگاه:
 • آماده کردن تجهیزات تزریق
 • ملاحضات تزریق
 • رگ گیری و خونگیری
 • نکات کاربردی استخراج DNA
 • آموزش کار با سمپلر و پیپتینگ
 • ساخت محلول ها و بافرهای مورد نیاز
 • استخراج DNA از خون محیطی شرکت کننده به روش Phenol-Chloroform
 • تعیین غلظت و خلوص DNA با نانو فتومتر و تفسیر داده ها
 • الکتروفورز DNA روی ژل آگارز

 • طول مدت دوره: 2 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: 10 و 11 مرداد
 • ثبت نام آزاد: 250 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 175 هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه IHC

سرفصل های کارگاه:
 • رنگ آمیزی با آنتی بادی IHC,ICF,ICC
 • اصول اولیه رنگ آمیزی بافت
 • روش های آماده سازی بافت برای رنگ آمیزی
 • آشنایی با آزمایشگاه و تجهیزات هیستوتکنیک
 • انواع رنگ آمیزی H&E و...

 • طول مدت دوره: دو روز
 • زمان برگزاری کارگاه: 31 مرداد و 1 شهریور
 • ثبت نام آزاد: 250 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 200 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه خونگیری و تزریقات

سرفصل های کارگاه:
 • تزریق داخل جلد و زیر جلد و عضلانی
 • اتصال آنژیوکت ، سرم و گارو
 • تعیین گروه خونی
 • گرفتن فشار خون
 • اصول ایمنی در خون گیری و تزریقات
 • آماده کردن تجهیزات تزریق
 • ملاحظات تزریق دارو
 • محل های تزریق

 • طول مدت دوره: یک روز
 • زمان برگزاری کارگاه: 21 تیر |2 مرداد | 13 مرداد | 30 مرداد
 • ثبت نام آزاد: 200 هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 150 هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه Real-Time PCR

سرفصل های کارگاه:
 • استخراج RNA و سنتز cDNA به صورت عملی
 • اصول real-time PCR
 • روشهای انجام real-time PCR
 • انواع پروبها و کاربردهای آتها
 • اصول طراحی پرایمر و پروب
 • مقایسه روشهای نسبی (relative) و مطلق (Absolute) و کاربردهای آنها
 • انواع ژنهای رفرانس درروش نسبی
 • آماده سازی مواد و master mix
 • کار عملی با دستگاه Real-time PCR
 • کار با نرم افزار و آنالیز داده ها
 • Troubleshooting

 • طول مدت دوره: دو روز
 • زمان برگزاری کارگاه: 27 و 28 تیر 98
 • ثبت نام آزاد: 300 هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 250 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه طراحی پرایمر

سرفصل های کارگاه:
 • آشنایی با PCR و انواع آن
 • آشنایی با بانک های توالی اسید های نوکئلوتید و گرفتن توالی ژنومی هدف
 • طراحی پرایمر برای تکنیک های PCR , Real-Time PCR ,RFLP PCR Arms PCR
 • کار با نرم افزار Primer 3 و Gene Runner
 • ارزیابی پرایمر با نرم افزار Oligo Analyzer و BLAST

 • طول مدت دوره: 1 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: 14 تیر 98
 • ثبت نام آزاد: 200هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 150هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاههای ژنیران

کارگاههای آزمایشگاه ژنیران با کیفیت بالا توسط اعضای هیات علمی برگزار می شود. آزمایشگاه دارای فضای آموزشی مجزا با امکانات سمعی بصری و نیز فضای آزمایشگاهی مستقل برای انجام کارهای عملی می باشد. کارگاههای برگزار شده با استقبال محققین و دانشجویان همراه بوده و ما را به ادامه کار دلگرم می کند. کارگاهها جهت حداکثر استفاده دانشجویان و محققین به صورت کاربردی ارائه می شود. زمان برگزاری کارگاهها به گونه ای طراحی شده که در فصول سال تحصیلی با تحصیل دانشجویان و ساعت کاری افراد شاغل تداخل نداشته باشد. به همین دلیل عمده کارگاهها در آخر هفته ها برگزار می شود. برای آگاهی از برنامه کارگاهها به قسمت اخبار سایت مراجعه نمایید.

نحوه ثبت نام کارگاهها

جهت ثبت نام در کارگاههای آموزشی ژنیران لطفا ابتدا با شماره تلفن های آزمایشگاه (۸۶۰۷۳۴۷۰-۰۲۱ ۸۶۰۷۳۴۹۱-۰۲۱ ) تماس بگیرید و پس از اطمینان از پر نشدن ظرفیت کارگاه، وجه ثبت نام کارگاه را واریز کرده و بعد فرم ثبت نام را پر کنید. توجه داشته باشید که اطلاعات را صحیح در فرم ثبت نام وارد کنید زیرا از این اطلاعات برای گواهی (certificate) کارگاه استفاده خواهد شد.

شماره کارت شتابی ژنیران

لطفا وجه ثبت نام کارگاهها را به شماره کارت زیر واریز کنید. شماره کارت: 5029081022037747 بانک توسعه تعاون به نام فربد اسفندی