کارگاه های آموزشی

کارگاه وسترن بلاتینگ 9 و 10 مرداد

سرفصل های کارگاه:
 • تعیین غلظت Pro با اسپکتروفتومتری
 • اصول و مبانی SDS-PAGE
 • اصول وسترن بلات
 • انتقال به کاغذ نیتروسلولز
 • بلوکه کردن کاغذ نیتروسلولز
 • بلاتینگ کاغذ با آنتی بادی اولیه و ثانویه

 • طول مدت دوره: 2 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: پنجشنبه و جمعه 9 و 10 مرداد
 • ثبت نام آزاد: 450 هزارتومان به همراه پذیرایی و ناهار
 • ثبت نام دانشجویی: 450 هزارتومان به همراه پذیرایی و ناهار

کارگاه خونگیری و تزریقات 16 مرداد

سرفصل های کارگاه:
 • آموزش تزریق داخل جلد و زیر جلد و عضلانی
 • آموزش اتصال آنژیوکت ، سرم و گارو
 • آموزش رگ گیری و خونگیری
 • آموزش نحوه تعیین گروه خونی
 • نحوه گرفتن فشار خون
 • اصول ایمنی در خون گیری و تزریقات
 • آماده کردن تجهیزات تزریق
 • ملاحظات تزریق دارو
 • محل های تزریق

 • طول مدت دوره: 1 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: پنجشنبه 16 مرداد
 • ثبت نام آزاد: 250 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 250 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه خونگیری و تزریقات 17 مرداد

سرفصل های کارگاه:
 • آموزش تزریق داخل جلد و زیر جلد و عضلانی
 • آموزش اتصال آنژیوکت ، سرم و گارو
 • آموزش رگ گیری و خونگیری
 • آموزش نحوه تعیین گروه خونی
 • نحوه گرفتن فشار خون
 • اصول ایمنی در خون گیری و تزریقات
 • آماده کردن تجهیزات تزریق
 • ملاحظات تزریق دارو
 • محل های تزریق

 • طول مدت دوره: 1 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: جمعه 17 مرداد
 • ثبت نام آزاد: 250 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 250 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی 23 و 24 مرداد

سرفصل های کارگاه:
 • آشنایی با انواع حیوانات مدل آزمایشگاهی
 • اخلاق، ملاحظات و اصول بهینه کار با حیوانات مدل
 • بررسی فیزیولوژیک و آناتومیک انواع موش های آزمایشگاهی
 • آشنایی با اتاق نگهداری حیوانات آزمایشگاهی و ابزار و تجهیزات مربوطه
 • مشاهده انواع تزریقات به موش، خونگیری و گاواژ
 • مشاهده هوشبری، جراحی و بخیــه زنـــی
 • مشاهده القای کلستاز به روش انسـداد مجــاری

 • طول مدت دوره: 2 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: پنجشنبه و جمعه 23 و 24 مرداد
 • ثبت نام آزاد: 450 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 450 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه DNA خودتو استخراج کن 30 و 31 مرداد

سرفصل های کارگاه:
 • آماده کردن تجهیزات تزریق
 • ملاحضات تزریق
 • رگ گیری و خونگیری
 • نکات کاربردی استخراج DNA
 • آموزش کار با سمپلر و پیپتینگ
 • ساخت محلول ها و بافرهای مورد نیاز
 • استخراج DNA از خون محیطی شرکت کننده به روش Phenol-Chloroform
 • تعیین غلظت و خلوص DNA با نانو فتومتر و تفسیر داده ها
 • الکتروفورز DNA روی ژل آگارز

 • طول مدت دوره: 2 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: پنجشنبه و جمعه 30 و 31 مرداد 99
 • ثبت نام آزاد: 450 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 450 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار

26 و27 تیر کارگاه Real-Time PCR

سرفصل های کارگاه:
 • استخراج RNA و سنتز cDNA به صورت عملی
 • اصول real-time PCR
 • روشه ای انجام real-time PCR
 • انواع پروب ها و کاربردهای آن ها
 • اصول طراحی پرایمر و پروب
 • مقایسه روش های نسبی (relative) و مطلق (Absolute) و کاربردهای آن ها
 • انواع ژنهای رفرانس درروش نسبی
 • آماده سازی مواد و master mix
 • کار عملی با دستگاه real-time PCR
 • کار با نرم افزار و آنالیز داده ها
 • Troubleshooting

 • طول مدت دوره: دو روز
 • زمان برگزاری کارگاه: پنجشنبه و جمعه 26 و 27 تیر
 • ثبت نام آزاد: 450 هزارتومان به همراه پذیرایی و ناهار
 • ثبت نام دانشجویی: 450 هزارتومان به همراه پذیرایی و ناهار

19 و 20 تیر کارگاه PCR و الکتروفورز

سرفصل های کارگاه:
 • معرفی انواع PCR و کاربرد های آن ها
 • کار با دستگاه ترموسایکلر
 • اصول بهینه سازی (Optimization) واکنش های PCR
 • انجام PCR به صورت عملی (آماده سازی واکنش ها)
 • انجام الکتروفورز محصولات PCR و تفسیر نتایج
 • نحوه انجام رفع مشکل (Troubleshooting) در PCR

 • طول مدت دوره: 2 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: پنجشنبه و جمعه 19 و 20 تیر
 • ثبت نام آزاد: 450 هزارتومان به همراه پذیرایی و ناهار
 • ثبت نام دانشجویی: 450 هزارتومان به همراه پذیرایی و ناهار

13 تیر کارگاه طراحی پرایمر

سرفصل های کارگاه:
 • آشنایی با PCR و انواع آن
 • آشنایی با بانک های توالی اسید های نوکئلوتید و گرفتن توالی ژنومی هدف
 • آشنایی با بانک های توالی اسید نوکئلوتید و گرفتن توالی ژنومی هدف
 • طراحی پرایمر برای تکنیک های PCR ،Real-Time PCR ،RFLP PCR Arms PCR
 • نحوه کار با نرم افزارهای Primer 3 و Gene Runner
 • نحوه ارزیابی پرایمر با نرم افزار Oligo Analyzer وBLAST

 • طول مدت دوره: 1 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: جمعه 13 تیر
 • ثبت نام آزاد: 250 هزارتومان به همراه پذیرایی و ناهار
 • ثبت نام دانشجویی: 250 هزارتومان به همراه پذیرایی و ناهار

کارگاه از داده تا مقاله

سرفصل های کارگاه:
 • تعیین سوالات پژوهشی مقاله و بررسی داده ها برای پاسخگویی به این سوالات
 • مروروی بر ادیبات دانسته های قبلی در خصوص موضوع مورد نظر و نحوه ارایه آنها در قالب مقدمه
 • چیدمان منطقی داده ها بصورت اشکال و جداول جهت پاسخگویی به سوالات در بخش نتایج
 • تبیین جزییات روشهایی که برای دستیابی به نتایج فوق مورد استفاده قرار گرفته اند
 • تبیین متن نتایج بر اساس روال منطقی اشکال و جداول ارایه شده
 • طراحی بخش بحث بر اساس ارزش افزوده شدن داده های جدید به دانسته های قبلی و ارایه دلایل

 • طول مدت دوره: 2 روز
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه نانوتکنولوژی پزشکی

سرفصل های کارگاه:
 • آشنایی با فناوری نانو و کاربرد های آن
 • اصول انتخاب پلیمرها و حلال های مناسب
 • اصول بارگزاری دارو در الیاف نانو
 • اصول انجام الکترواسپینینگ و تهیه نانو الیاف مناسب
 • تست های رهش و ماندگاری دارو
 • تست های ضد میکروبی نانو الیاف
 • نحوه تهیه داربست های سلولی

 • طول مدت دوره: 3 روز
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد: 450 هزارتومان به همراه پذیرایی و ناهار
 • ثبت نام دانشجویی: 450 هزارتومان به همراه پذیرایی و ناهار

کارگاه کشت سلولی، بررسی سمیت مواد و تست های آنتی باکتریال

سرفصل های کارگاه:
 • آشنایی با اصول GLP، استریلزاسیون و تجهیزات اتاق کشت سلول
 • بازدید از آزمایشگاه کشت سلول و مشاهده سلول ها در ظروف کشت
 • آشنایی با انواع محیط های کشت، سرم ها، supplements و آنتی بیوتیک ها
 • شمارش سلول و بررسی Viability
 • دفریز، پاساژ و فریز کردن سلول ها
 • آشنایی با روش های سنجش میزان اثر سمیت مواد و بررسی تکثیر سلولی
 • روش انجام آزمایش MTT و آنالیز داده ها
 • تست مقاومت انتی بیوتیکی به روش MIC
 • تست مقاومت انتی بیوتیکی به روش دیسک دفیوژن

 • طول مدت دوره: 3 روز
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد: 350 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 350 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه کاربردی کار با حیوانات مدل آزمایشگاهی

سرفصل های کارگاه:
 • آشنایی با انواع حیوانات مدل
 • بررسی آناتومیک و فیزیولوژیک حیوانات
 • اخلاق و ایمنی کار با حیوانات آزمایشگاهی
 • کاربرد مدل های حیوانی در تحقیقات
 • مقید کردن، خونگیری، تزریقات و گاواژ

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه محیط کشت باکتری هاتو بساز!

سرفصل های کارگاه:
 • آماده کردن تجهیزات تزریق
 • ملاحضات تزریق
 • رگ گیری و خونگیری
 • اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی
 • آشنایی و کار با وسایل و ابزار آزمایشگاه میکروبیولوژی
 • انواع تقسیم بندی محیط های کشت باکتریایی
 • آماده سازی و استریل کردن محیط های کشت میکروبی
 • ساخت محیط کشت بلادآگار با خون شرکت کننده
 • کشت باکتری و ذخیره سازی باکتری برای نگهداری

 • طول مدت دوره: دو روز
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

دوره توانمند سازی پژوهشی

سرفصل های کارگاه:

 • طول مدت دوره: 4 روز
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد: 600 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 500 هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار

دوره ژنتیک مولکولی مقدماتی

سرفصل های کارگاه:
 • مبانی ژنتیک مولکولی
 • آشنایی با دستگاه های آزمایشگاه مولکولی
 • اصول طراحی پرایمر
 • استخراج DNA
 • Basic PCR
 • الکتروفورز افقی

 • طول مدت دوره: 3 روز
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه بررسی عملکرد و سنجش بیان lncRNA

سرفصل های کارگاه:
 • معرفی lncRNA و دسته بندی آن ها
 • نقش و عملکرد lnCRNA ها در فرآیندهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک
 • روش های بررسی بیان lncRNA ها
 • میانکنش lncRNA با سایر عوامل سلولی
 • استخراج RNA و سنتز cDNA(عملی)
 • بررسی بیان lncRNA ها در سلوهای توموری با روش کمی (عملی)
 • آنالیز داده های qPCR (عملی)

 • طول مدت دوره: 2 روز
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه DNA خودتو استخراج کن

سرفصل های کارگاه:
 • آماده کردن تجهیزات تزریق
 • ملاحضات تزریق
 • رگ گیری و خونگیری
 • نکات کاربردی استخراج DNA
 • آموزش کار با سمپلر و پیپتینگ
 • ساخت محلول ها و بافر های مورد نیاز
 • استخراج DNA از خون محیطی شرکت کننده به روش Phenol-Chloroform
 • تعیین غلظت و خلوص DNA با نانوفتومتر و تفسیر داده ها
 • الکتروفورز DNA از روی ژل آگارز

 • طول مدت دوره: 2 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: پنجشنبه و جمعه 28 و 29 آذر
 • ثبت نام آزاد: 250 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 200 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه آموزش بیوانفورماتیکِ کلونینگ و مهندسی ژنتیک

سرفصل های کارگاه:
 • آشنایی با انواع وکتورهای کلونینگ و بیان
 • استفاده از نرم افزار snapgene وآشنایی با ویژگی های وکتور
 • طراحی پرایمر برای کلونینگ
 • ساخت کانستراکت بیان

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه آموزش مهندسی ژنتیک (کلونینگ DNA)

سرفصل های کارگاه:
 • استخراج DNA پلاسمیدی نوترکیب(Plasmid extraction)
 • آشنایی با واکنش های هضم آنزیمی (Digestion) و لیگاسیون(Ligation)
 • اصول تهیه محیط کشت و کشت باکتری
 • اصول مهندسی ژنتیک و آشنایی با مراحل پروژه کلونینگ DNA
 • کاربردهای مهندسی ژنتیک
 • کلون کردن ژن هدف (DNA insert) در وکتورهای اختصاصی
 • انتقال یک ژن هدف به باکتری (Transformation)
 • غربالگری کلون های recombinant
 • تایید انتقال ژن با روش کلونی PCR

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

اصول کشت سلول های انسانی و جانوری

سرفصل های کارگاه:
 • آموزش راه اندازی، مواد و امکانات آزمایشگاه کشت سلول
 • آموزش اصول اولیه کشت و نگهداری سلول
 • آموزش تکنیک های آسِپتیک
 • بازدید از آزمایشگاه کشت سلولی و مشاهده سلول ها در ظروف کشت

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه اپی ژنتیک

سرفصل های کارگاه:
 • مبانی اپی ژنتیک
 • آموزش روش های بررسی متیلاسیون جزایر CpG
 • نحوه پیدا کردن جزایر CpG در بانک های اطلاعاتی ژنومیک (UCSC)
 • آموزش استخراج DNA از بافت توموری و نرمال
 • نحوه تیمار بیسولفیت DNA
 • اصول و مبانی روش HRM برای بررسی متیلاسیون DNA
 • اصول طراحی پرایمر برای بررسی متیلاسیون با روش HRM
 • انجام کار عملی با دستگاه real-time PCR روش (HRM)
 • آنالیز داده ها

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه مشاوره و تشخیص بیماری های ژنتیک

سرفصل های کارگاه:
 • اصول مشاوره در تشخیص بیماران ژنتیکی
 • اصول PCR در تشخیص بیماری های ژنتیک
 • انواع جهش ها ی بیماری زا در ژنتیک پزشکی
 • روش PCR-RFLP در تشخیص جهش ها
 • روش ARMS-PCR در تشخیص جهش ها
 • آنالیز تعیین توالیSanger در تشخیص جهش ها
 • اصول و کاربرد MLPA در تشخیص جهش های حذفی/ دوپلیکاسیون ها
 • کاربرد RT-PCR در تشخیص ترانس لوکاسیون ها
 • نحوه استفاده از مارکرها در تشخیص های مولکولی
 • تفسیر نتایج و بررسی ارتباط ژنوتیپ-فنوتیپ
 • اصول گزارش نویسی تست های مولکولی

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه نحوه تشخیص قبل از تولد و غربالگری

سرفصل های کارگاه:
 • انواع نمونه گیری جنین
 • مشاوره ژنتیک در تشخیص قبل از تولد
 • اصول مولکولی تشخیص قبل از تولد
 • تعیین هویت مولکولی جنین و رد آلودگی
 • اصول غربالگری آنوپلوییدی ها
 • اندیکاسیون های NIPT

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه آشنایی با اصول پروپوزال نویسی در علوم زیستی

سرفصل های کارگاه:
 • تهیه طرح کلی تحقیق
 • ضرورت انجام پروژه
 • آشنایی با نحوه نگارش پروپوزال
 • آشنایی با اجزا مختلف پروپوزال
 • آشنایی با روش ها و متُد ها در حوزه زیست شناسی

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه آموزشی طراحی پرایمر،PCR و الکتروفورز

سرفصل های کارگاه:
 • معرفی انواع PCR و کاربرد های آن ها
 • طراحی پرایمر
 • کار با دستگاه ترموسایکلر
 • اصول بهینه سازی (Optimization) واکنش های PCR
 • انجام PCR به صورت عملی (آماده سازی واکنش ها)
 • انجام الکتروفورز محصولات PCR و تفسیر نتایج
 • نحوه انجام رفع مشکل (Troubleshooting) در PCR

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه آموزش آنالیز کلینیکال تعیین توالی اگزوم (NGS)

سرفصل های کارگاه:
 • دستگاه ها و پلتفرم های تعیین توالی نسل جدید
 • انواع روش های NGS و کاربردهای آنها
 • روش های ژنوتایپینگ و نقشه برداری
 • Variant calling
 • Annotation واریانت ها
 • استراتژی های Filtering and Prioritization
 • نرم افزارهای پیشگویی عملکرد واریانتها
 • بانک های اطلاعاتی اگزوم ۱۰۰۰ Genomes,ExAC,ESP, Exome Variant Server
 • گاید لاین ACMG برای دسته بندی برای دسته بندی واریانت ها و گزارش نویسی یافته ها

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه آنالیز بیان miRNA ها و پیش بینی ژن های هدف

سرفصل های کارگاه:
 • بانک های اطلاعاتی miRNA ها و استخراج توالی ها
 • نرم افزارهای پیش بینی ژن های هدف miRNA ها
 • استخراج miRNA از بافت
 • روش های سنتز cDNA از روی miRNA
 • روش های انجام real-time PCR برای بررسی میزان بیان miRNA

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه آنالیز کلینیکال تعیین توالی DNA Sequencing

سرفصل های کارگاه:
 • اصول تعیین توالی Sanger
 • نحوه خوانش گراف های تعیین توالی
 • استخراج جهش ها و پلی مرفیسم ها از گراف های تعیین توالی
 • Blast داده های تعیین توالی
 • بانک های اطلاعاتی جهش ها در بیماری های ژنتیکی
 • بررسی بیماری زایی تغییرات نوکلئوتیدی در بیماری های ژنتیکی

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه استخراج اسیدهای نوکلئیک (DNA و RNA)

سرفصل های کارگاه:
 • نکات کاربردی استخراج DNA و RNA
 • آموزش ساخت محلول ها و بافرهای مورد نیاز
 • نحوه استخراج DNA از خون محیطی با روش salting out
 • نحوه استخراج RNA از خون محیطی یا بافت با Trizol
 • تعیین غلظت و خلوص DNA و RNAبا نانوفتومتر و تفسیر داده ها
 • الکتروفورز DNA روی ژل آگار

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه Western Blotting

سرفصل های کارگاه:
 • تعیین غلظت Pro با اسپکتروفتومتری
 • اصول و مبانی SDS-PAGE
 • اصول وسترن بلات
 • انتقال به کاغذ نیتروسلولز
 • بلوکه کردن کاغذ نیتروسلولز
 • بلاتینگ کاغذ با آنتی بادی اولیه و ثانویه

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه IHC

سرفصل های کارگاه:
 • رنگ آمیزی با آنتی بادی IHC,ICF,ICC
 • اصول اولیه رنگ آمیزی بافت
 • روش های آماده سازی بافت برای رنگ آمیزی
 • آشنایی با آزمایشگاه و تجهیزات هیستوتکنیک
 • انواع رنگ آمیزی H&E و…

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاههای ژنیران

کارگاههای آزمایشگاه ژنیران با کیفیت بالا توسط اعضای هیات علمی برگزار می شود. آزمایشگاه دارای فضای آموزشی مجزا با امکانات سمعی بصری و نیز فضای آزمایشگاهی مستقل برای انجام کارهای عملی می باشد. کارگاههای برگزار شده با استقبال محققین و دانشجویان همراه بوده و ما را به ادامه کار دلگرم می کند. کارگاهها جهت حداکثر استفاده دانشجویان و محققین به صورت کاربردی ارائه می شود. زمان برگزاری کارگاهها به گونه ای طراحی شده که در فصول سال تحصیلی با تحصیل دانشجویان و ساعت کاری افراد شاغل تداخل نداشته باشد. به همین دلیل عمده کارگاهها در آخر هفته ها برگزار می شود. برای آگاهی از برنامه کارگاهها به قسمت اخبار سایت مراجعه نمایید.

نحوه ثبت نام کارگاهها

جهت ثبت نام در کارگاههای آموزشی ژنیران لطفا ابتدا با شماره تلفن های آزمایشگاه (۸۶۰۷۳۴۷۰-۰۲۱ ۸۶۰۷۳۴۹۱-۰۲۱ ) تماس بگیرید و پس از اطمینان از پر نشدن ظرفیت کارگاه، وجه ثبت نام کارگاه را واریز کرده و بعد فرم ثبت نام را پر کنید. توجه داشته باشید که اطلاعات را صحیح در فرم ثبت نام وارد کنید زیرا از این اطلاعات برای گواهی (certificate) کارگاه استفاده خواهد شد.

شماره کارت شتابی ژنیران

لطفا وجه ثبت نام کارگاهها را به شماره کارت زیر واریز کنید. شماره کارت: 5029081022037747 بانک توسعه تعاون به نام فربد اسفندی