کارگاه های آموزشی

11 مهر، کارگاه خونگیری و تزریقات

سرفصل های کارگاه:
 • آموزش تزریق داخل جلد و زیر جلد و عضلانی
 • آموزش اتصال آنژیوکت ، سرم و گارو
 • آموزش رگ گیری و خونگیری
 • آموزش نحوه تعیین گروه خونی
 • نحوه گرفتن فشار خون
 • اصول ایمنی در خون گیری و تزریقات
 • آماده کردن تجهیزات تزریق
 • ملاحظات تزریق دارو
 • محل های تزریق

 • طول مدت دوره: 1 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: جمعه 11 مهر
 • ثبت نام آزاد: 300هزارتومان به همراه پذیرایی و ناهار
 • ثبت نام دانشجویی: 300 هزار تومان به همراه پذیرایی و ناهار

کارگاه تشخیص کووید 19

سرفصل های کارگاه:
 • یادگیری و انجام انواع روش های نمونه گیری :
 • نمونه بزاق
 • نمونه سواپ از نازوفارنژیال
 • نمونه خون
 • تشخیص ویروس از طریق آزمایشات سرولوژی:
 • مقدمه ای بر ایمونولوژی
 • تشخیص انتی بادی ها(IgM وIgG) با کیت ELISA
 • تفسیر نتایج
 • تشخیص ویروس از طریق آزمایشات مولکولی (Real_Time PCR):
 • استخراج RNA به روش کیت
 • آموزش و انجام تکنیک one-step RT-qPCR
 • انالیز نتایج

 • طول مدت دوره: دو روز
 • زمان برگزاری کارگاه: پنجشنبه و جمعه 24و25 مهر
 • ثبت نام آزاد: یک میلیون تومان به همراه پذیرایی و ناهار
 • ثبت نام دانشجویی: یک میلیون تومان به همراه پذیرایی و ناهار

27 و 28 شهریور کارگاه DNA خودتو استخراج کن

سرفصل های کارگاه:
 • آماده کردن تجهیزات خونگیری
 • ملاحضات خونگیری
 • رگ گیری و خونگیری
 • نکات کاربردی استخراج DNA
 • آموزش کار با سمپلر و پیپتینگ
 • ساخت محلول ها و بافرهای مورد نیاز
 • استخراج DNA از خون محیطی شرکت کننده به روش Phenol-Chloroform
 • تعیین غلظت و خلوص DNA با نانو فتومتر و تفسیر داده ها
 • الکتروفورز DNA روی ژل آگارز

 • طول مدت دوره: 2 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: پنجشنبه و جمعه 27 و 28 شهریور 99
 • ثبت نام آزاد: 450 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 450 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه از داده تا مقاله

سرفصل های کارگاه:
 • تعیین سوالات پژوهشی مقاله و بررسی داده ها برای پاسخگویی به این سوالات
 • مروروی بر ادیبات دانسته های قبلی در خصوص موضوع مورد نظر و نحوه ارایه آنها در قالب مقدمه
 • چیدمان منطقی داده ها بصورت اشکال و جداول جهت پاسخگویی به سوالات در بخش نتایج
 • تبیین جزییات روشهایی که برای دستیابی به نتایج فوق مورد استفاده قرار گرفته اند
 • تبیین متن نتایج بر اساس روال منطقی اشکال و جداول ارایه شده
 • طراحی بخش بحث بر اساس ارزش افزوده شدن داده های جدید به دانسته های قبلی و ارایه دلایل

 • طول مدت دوره: 2 روز
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه نانوتکنولوژی پزشکی

سرفصل های کارگاه:
 • آشنایی با فناوری نانو و کاربرد های آن
 • اصول انتخاب پلیمرها و حلال های مناسب
 • اصول بارگزاری دارو در الیاف نانو
 • اصول انجام الکترواسپینینگ و تهیه نانو الیاف مناسب
 • تست های رهش و ماندگاری دارو
 • تست های ضد میکروبی نانو الیاف
 • نحوه تهیه داربست های سلولی

 • طول مدت دوره: 3 روز
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد: 450 هزارتومان به همراه پذیرایی و ناهار
 • ثبت نام دانشجویی: 450 هزارتومان به همراه پذیرایی و ناهار

کارگاه کشت سلولی، بررسی سمیت مواد و تست های آنتی باکتریال

سرفصل های کارگاه:
 • آشنایی با اصول GLP، استریلزاسیون و تجهیزات اتاق کشت سلول
 • بازدید از آزمایشگاه کشت سلول و مشاهده سلول ها در ظروف کشت
 • آشنایی با انواع محیط های کشت، سرم ها، supplements و آنتی بیوتیک ها
 • شمارش سلول و بررسی Viability
 • دفریز، پاساژ و فریز کردن سلول ها
 • آشنایی با روش های سنجش میزان اثر سمیت مواد و بررسی تکثیر سلولی
 • روش انجام آزمایش MTT و آنالیز داده ها
 • تست مقاومت انتی بیوتیکی به روش MIC
 • تست مقاومت انتی بیوتیکی به روش دیسک دفیوژن

 • طول مدت دوره: 3 روز
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد: 350 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 350 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه کاربردی کار با حیوانات مدل آزمایشگاهی

سرفصل های کارگاه:
 • آشنایی با انواع حیوانات مدل
 • بررسی آناتومیک و فیزیولوژیک حیوانات
 • اخلاق و ایمنی کار با حیوانات آزمایشگاهی
 • کاربرد مدل های حیوانی در تحقیقات
 • مقید کردن، خونگیری، تزریقات و گاواژ

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه محیط کشت باکتری هاتو بساز!

سرفصل های کارگاه:
 • آماده کردن تجهیزات تزریق
 • ملاحضات تزریق
 • رگ گیری و خونگیری
 • اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی
 • آشنایی و کار با وسایل و ابزار آزمایشگاه میکروبیولوژی
 • انواع تقسیم بندی محیط های کشت باکتریایی
 • آماده سازی و استریل کردن محیط های کشت میکروبی
 • ساخت محیط کشت بلادآگار با خون شرکت کننده
 • کشت باکتری و ذخیره سازی باکتری برای نگهداری

 • طول مدت دوره: دو روز
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

دوره توانمند سازی پژوهشی

سرفصل های کارگاه:

 • طول مدت دوره: 4 روز
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد: 600 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 500 هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار

دوره ژنتیک مولکولی مقدماتی

سرفصل های کارگاه:
 • مبانی ژنتیک مولکولی
 • آشنایی با دستگاه های آزمایشگاه مولکولی
 • اصول طراحی پرایمر
 • استخراج DNA
 • Basic PCR
 • الکتروفورز افقی

 • طول مدت دوره: 3 روز
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه بررسی عملکرد و سنجش بیان lncRNA

سرفصل های کارگاه:
 • معرفی lncRNA و دسته بندی آن ها
 • نقش و عملکرد lnCRNA ها در فرآیندهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک
 • روش های بررسی بیان lncRNA ها
 • میانکنش lncRNA با سایر عوامل سلولی
 • استخراج RNA و سنتز cDNA(عملی)
 • بررسی بیان lncRNA ها در سلوهای توموری با روش کمی (عملی)
 • آنالیز داده های qPCR (عملی)

 • طول مدت دوره: 2 روز
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه DNA خودتو استخراج کن

سرفصل های کارگاه:
 • آماده کردن تجهیزات تزریق
 • ملاحضات تزریق
 • رگ گیری و خونگیری
 • نکات کاربردی استخراج DNA
 • آموزش کار با سمپلر و پیپتینگ
 • ساخت محلول ها و بافر های مورد نیاز
 • استخراج DNA از خون محیطی شرکت کننده به روش Phenol-Chloroform
 • تعیین غلظت و خلوص DNA با نانوفتومتر و تفسیر داده ها
 • الکتروفورز DNA از روی ژل آگارز

 • طول مدت دوره: 2 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: پنجشنبه و جمعه 28 و 29 آذر
 • ثبت نام آزاد: 250 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 200 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه آموزش بیوانفورماتیکِ کلونینگ و مهندسی ژنتیک

سرفصل های کارگاه:
 • آشنایی با انواع وکتورهای کلونینگ و بیان
 • استفاده از نرم افزار snapgene وآشنایی با ویژگی های وکتور
 • طراحی پرایمر برای کلونینگ
 • ساخت کانستراکت بیان

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه آموزش مهندسی ژنتیک (کلونینگ DNA)

سرفصل های کارگاه:
 • استخراج DNA پلاسمیدی نوترکیب(Plasmid extraction)
 • آشنایی با واکنش های هضم آنزیمی (Digestion) و لیگاسیون(Ligation)
 • اصول تهیه محیط کشت و کشت باکتری
 • اصول مهندسی ژنتیک و آشنایی با مراحل پروژه کلونینگ DNA
 • کاربردهای مهندسی ژنتیک
 • کلون کردن ژن هدف (DNA insert) در وکتورهای اختصاصی
 • انتقال یک ژن هدف به باکتری (Transformation)
 • غربالگری کلون های recombinant
 • تایید انتقال ژن با روش کلونی PCR

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

اصول کشت سلول های انسانی و جانوری

سرفصل های کارگاه:
 • آموزش راه اندازی، مواد و امکانات آزمایشگاه کشت سلول
 • آموزش اصول اولیه کشت و نگهداری سلول
 • آموزش تکنیک های آسِپتیک
 • بازدید از آزمایشگاه کشت سلولی و مشاهده سلول ها در ظروف کشت

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه اپی ژنتیک

سرفصل های کارگاه:
 • مبانی اپی ژنتیک
 • آموزش روش های بررسی متیلاسیون جزایر CpG
 • نحوه پیدا کردن جزایر CpG در بانک های اطلاعاتی ژنومیک (UCSC)
 • آموزش استخراج DNA از بافت توموری و نرمال
 • نحوه تیمار بیسولفیت DNA
 • اصول و مبانی روش HRM برای بررسی متیلاسیون DNA
 • اصول طراحی پرایمر برای بررسی متیلاسیون با روش HRM
 • انجام کار عملی با دستگاه real-time PCR روش (HRM)
 • آنالیز داده ها

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه مشاوره و تشخیص بیماری های ژنتیک

سرفصل های کارگاه:
 • اصول مشاوره در تشخیص بیماران ژنتیکی
 • اصول PCR در تشخیص بیماری های ژنتیک
 • انواع جهش ها ی بیماری زا در ژنتیک پزشکی
 • روش PCR-RFLP در تشخیص جهش ها
 • روش ARMS-PCR در تشخیص جهش ها
 • آنالیز تعیین توالیSanger در تشخیص جهش ها
 • اصول و کاربرد MLPA در تشخیص جهش های حذفی/ دوپلیکاسیون ها
 • کاربرد RT-PCR در تشخیص ترانس لوکاسیون ها
 • نحوه استفاده از مارکرها در تشخیص های مولکولی
 • تفسیر نتایج و بررسی ارتباط ژنوتیپ-فنوتیپ
 • اصول گزارش نویسی تست های مولکولی

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه نحوه تشخیص قبل از تولد و غربالگری

سرفصل های کارگاه:
 • انواع نمونه گیری جنین
 • مشاوره ژنتیک در تشخیص قبل از تولد
 • اصول مولکولی تشخیص قبل از تولد
 • تعیین هویت مولکولی جنین و رد آلودگی
 • اصول غربالگری آنوپلوییدی ها
 • اندیکاسیون های NIPT

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه آشنایی با اصول پروپوزال نویسی در علوم زیستی

سرفصل های کارگاه:
 • تهیه طرح کلی تحقیق
 • ضرورت انجام پروژه
 • آشنایی با نحوه نگارش پروپوزال
 • آشنایی با اجزا مختلف پروپوزال
 • آشنایی با روش ها و متُد ها در حوزه زیست شناسی

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه آموزشی طراحی پرایمر،PCR و الکتروفورز

سرفصل های کارگاه:
 • معرفی انواع PCR و کاربرد های آن ها
 • طراحی پرایمر
 • کار با دستگاه ترموسایکلر
 • اصول بهینه سازی (Optimization) واکنش های PCR
 • انجام PCR به صورت عملی (آماده سازی واکنش ها)
 • انجام الکتروفورز محصولات PCR و تفسیر نتایج
 • نحوه انجام رفع مشکل (Troubleshooting) در PCR

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه آموزش آنالیز کلینیکال تعیین توالی اگزوم (NGS)

سرفصل های کارگاه:
 • دستگاه ها و پلتفرم های تعیین توالی نسل جدید
 • انواع روش های NGS و کاربردهای آنها
 • روش های ژنوتایپینگ و نقشه برداری
 • Variant calling
 • Annotation واریانت ها
 • استراتژی های Filtering and Prioritization
 • نرم افزارهای پیشگویی عملکرد واریانتها
 • بانک های اطلاعاتی اگزوم ۱۰۰۰ Genomes,ExAC,ESP, Exome Variant Server
 • گاید لاین ACMG برای دسته بندی برای دسته بندی واریانت ها و گزارش نویسی یافته ها

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه آنالیز بیان miRNA ها و پیش بینی ژن های هدف

سرفصل های کارگاه:
 • بانک های اطلاعاتی miRNA ها و استخراج توالی ها
 • نرم افزارهای پیش بینی ژن های هدف miRNA ها
 • استخراج miRNA از بافت
 • روش های سنتز cDNA از روی miRNA
 • روش های انجام real-time PCR برای بررسی میزان بیان miRNA

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه آنالیز کلینیکال تعیین توالی DNA Sequencing

سرفصل های کارگاه:
 • اصول تعیین توالی Sanger
 • نحوه خوانش گراف های تعیین توالی
 • استخراج جهش ها و پلی مرفیسم ها از گراف های تعیین توالی
 • Blast داده های تعیین توالی
 • بانک های اطلاعاتی جهش ها در بیماری های ژنتیکی
 • بررسی بیماری زایی تغییرات نوکلئوتیدی در بیماری های ژنتیکی

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه استخراج اسیدهای نوکلئیک (DNA و RNA)

سرفصل های کارگاه:
 • نکات کاربردی استخراج DNA و RNA
 • آموزش ساخت محلول ها و بافرهای مورد نیاز
 • نحوه استخراج DNA از خون محیطی با روش salting out
 • نحوه استخراج RNA از خون محیطی یا بافت با Trizol
 • تعیین غلظت و خلوص DNA و RNAبا نانوفتومتر و تفسیر داده ها
 • الکتروفورز DNA روی ژل آگار

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه Western Blotting

سرفصل های کارگاه:
 • تعیین غلظت Pro با اسپکتروفتومتری
 • اصول و مبانی SDS-PAGE
 • اصول وسترن بلات
 • انتقال به کاغذ نیتروسلولز
 • بلوکه کردن کاغذ نیتروسلولز
 • بلاتینگ کاغذ با آنتی بادی اولیه و ثانویه

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

کارگاه IHC

سرفصل های کارگاه:
 • رنگ آمیزی با آنتی بادی IHC,ICF,ICC
 • اصول اولیه رنگ آمیزی بافت
 • روش های آماده سازی بافت برای رنگ آمیزی
 • آشنایی با آزمایشگاه و تجهیزات هیستوتکنیک
 • انواع رنگ آمیزی H&E و…

 • طول مدت دوره:
 • زمان برگزاری کارگاه:
 • ثبت نام آزاد:
 • ثبت نام دانشجویی:

روش ثبت نام در کارگاه های ژنیران

برای ثبت نام کارگاه های آموزشی می‌بایست برروی دکمه "برای ثبت نام کلیک کنید"، کلیک کرده و در نخستین مرحله ثبت نام پس از وارد کردن نام و نام خانوادگی به فارسی و لاتین بر روی دکمه بعدی کلیک کنید تا وارد مرحله بعدی ثبت نام شوید. در دومین مرحله از ثبت نام شماره تلفن خود به همراه یک شماره ضروری و یک آدرس ایمیل معتبر وارد کرده و بر روی کلید بعدی کلیک کنید تا وارد مرحله بعدی شوید در این مرحله پس از انتخاب وضعیت تحصیلی و درج آخرین مقطع - رشته و اسم دانشگاه محل تحصیل خود بر روی کلید Choose file کلیک کنید و تصویر مدرک شناسایی خود را آپلود کرده و در انتها کلید بعدی را زده تا مشخصات ارسالی برای بازبینی ظاهر شود پس از بازبینی و بررسی نهایی اطلاعات بر روی گزینه ارسال کلیک کنید تا وارد صفحه پرداخت ایمن با زرین پال شوید در آن قسمت با وارد کردن اطلاعات کارت بانکی خود و ثبت آن منتظر شوید تا به سایت ژنیران بازگردید.