کارگاه های آموزشی

کارگاه روش های تشخیص قبل از تولد در بیماری های ژنتیکی

سرفصل های کارگاه:
 • اصول PCR در تشخیص بیماریهای ژنتیکی
 • انواع حهش های بیماریزا در ژنتیک پژشکی
 • آنالیز تعیین توالی Sanger در تشخیص جهش ها
 • اصول و کاربرد MLPA در تشخیص جهش های حذفی
 • اصول گزارش نویسی تست های مولکولی
 • روش PCR-RFLP در تشخیص جهش ها
 • روش ARMs PCR در تشخیص جهش ها
 • کاربرد RT-PCR در تشخیص ترانس لوکاسیون ها
 • نحوه استفاده از مارکر ها در تشخیص های غیر مستقیم

 • طول مدت دوره: 2 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: پنجشنبه وجمعه 7 و 8 شهریور
 • ثبت نام آزاد: 300 هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 250 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه بیوانفورماتیک

سرفصل های کارگاه:
 • بانک های اطلاعاتی اسید نوکلئیک
 • جستجوگر های ژنوم Genome Browsers
 • BLAST کردن توالیها و آنالیز های مرتبط
 • بانک های اطلاعاتی SNP ها
 • OMIM و بانک های اطلاعاتی Clinical Genomics
 • نرم افزارهای پیش بینی عملکرد جهش ها SIFT, PolyPhen
 • Multiple Alignment و آنالیز فیلوژنتیک
 • بانک های اطلاعاتی پروتئین ها

 • طول مدت دوره: 2 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: سه شنبه و چهارشنبه 5 و 6 شهریور
 • ثبت نام آزاد: 300 هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 250هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه Western Blotting

سرفصل های کارگاه:
 • تعیین غلظت Pro با اسپکتروفتومتری
 • اصول و مبانی SDS-PAGE
 • اصول وسترن بلات
 • انتقال به کاغذ نیتروسلولز
 • بلوکه کردن کاغذ نیتروسلولز
 • بلاتینگ کاغذ با آنتی بادی اولیه و ثانویه

 • طول مدت دوره: دو روز
 • زمان برگزاری کارگاه: پنجشنبه و جمعه 14 و 15 شهریور
 • ثبت نام آزاد: 350هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 300هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه آنالیز بیان miRNA ها و پیش بینی ژن های هدف

سرفصل های کارگاه:
 • بانک های اطلاعاتی miRNA ها و استخراج توالی ها
 • نرم افزارهای پیش بینی ژن های هدف miRNA ها
 • استخراج miRNA از بافتروش های سنتز cDNA از روی miRNA
 • روش های انجام real-time PCR برای بررسی میزان بیان miRNA

 • طول مدت دوره: دو روز
 • زمان برگزاری کارگاه: یکشنبه و دوشنبه، 3 و 4 شهریور
 • ثبت نام آزاد: 300 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 250هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه DNA خودتو استخراج کن

سرفصل های کارگاه:
 • آماده کردن تجهیزات تزریق
 • ملاحضات تزریق
 • رگ گیری و خونگیری
 • نکات کاربردی استخراج DNA
 • آموزش کار با سمپلر و پیپتینگ
 • ساخت محلول ها و بافرهای مورد نیاز
 • استخراج DNA از خون محیطی شرکت کننده به روش Phenol-Chloroform
 • تعیین غلظت و خلوص DNA با نانو فتومتر و تفسیر داده ها
 • الکتروفورز DNA روی ژل آگارز

 • طول مدت دوره: 2 روز
 • زمان برگزاری کارگاه: پنجشنبه و جمعه 31 مرداد و 1شهریور
 • ثبت نام آزاد: 250 هزارتومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 175 هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاه خونگیری و تزریقات

سرفصل های کارگاه:
 • تزریق داخل جلد و زیر جلد و عضلانی
 • اتصال آنژیوکت ، سرم و گارو
 • تعیین گروه خونی
 • گرفتن فشار خون
 • اصول ایمنی در خون گیری و تزریقات
 • آماده کردن تجهیزات تزریق
 • ملاحظات تزریق دارو
 • محل های تزریق

 • طول مدت دوره: یک روز
 • زمان برگزاری کارگاه: جمعه 1 شهریور
 • ثبت نام آزاد: 200 هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار
 • ثبت نام دانشجویی: 150 هزار تومان به همراه پذیرایی و نهار

کارگاههای ژنیران

کارگاههای آزمایشگاه ژنیران با کیفیت بالا توسط اعضای هیات علمی برگزار می شود. آزمایشگاه دارای فضای آموزشی مجزا با امکانات سمعی بصری و نیز فضای آزمایشگاهی مستقل برای انجام کارهای عملی می باشد. کارگاههای برگزار شده با استقبال محققین و دانشجویان همراه بوده و ما را به ادامه کار دلگرم می کند. کارگاهها جهت حداکثر استفاده دانشجویان و محققین به صورت کاربردی ارائه می شود. زمان برگزاری کارگاهها به گونه ای طراحی شده که در فصول سال تحصیلی با تحصیل دانشجویان و ساعت کاری افراد شاغل تداخل نداشته باشد. به همین دلیل عمده کارگاهها در آخر هفته ها برگزار می شود. برای آگاهی از برنامه کارگاهها به قسمت اخبار سایت مراجعه نمایید.

نحوه ثبت نام کارگاهها

جهت ثبت نام در کارگاههای آموزشی ژنیران لطفا ابتدا با شماره تلفن های آزمایشگاه (۸۶۰۷۳۴۷۰-۰۲۱ ۸۶۰۷۳۴۹۱-۰۲۱ ) تماس بگیرید و پس از اطمینان از پر نشدن ظرفیت کارگاه، وجه ثبت نام کارگاه را واریز کرده و بعد فرم ثبت نام را پر کنید. توجه داشته باشید که اطلاعات را صحیح در فرم ثبت نام وارد کنید زیرا از این اطلاعات برای گواهی (certificate) کارگاه استفاده خواهد شد.

شماره کارت شتابی ژنیران

لطفا وجه ثبت نام کارگاهها را به شماره کارت زیر واریز کنید. شماره کارت: 5029081022037747 بانک توسعه تعاون به نام فربد اسفندی