شروع دوره مهارت آموزی ایمونواسی: 22 شهریور | 21 مهر

مدت زمان آموزشی دوره مهارت آموزی ایمونواسی: 40 ساعت | هزینه دوره 2.5 میلیون تومان 20 درصد تخفیف ویژه اولین دوره

تکنیک هایی که اساس کار آن ها شکل گیری کمپلکس آنتی ژن- آنتی بادی می باشد در گروه ایمونواسی قرار می گیرند. امروزه در تمامی آزمایشگاه های تحقیقاتی و تشخیص طبی از این تکنیک استفاده میشود. از جمله موارد مورد استفاده در تست های بالینی اندازه گیری غلظت هورمون ها، وجود آنتی بادی خاص ضد عوامل عفونی از جمله HIV, HBV، بررسی تیتر آنتی بادی بعد از واکسیناسیون ، بررسی حضور بیومارکرها در بافت برای تشخیص سرطان ها و…در آزمایشگاه های تحقیقاتی نیز برای اندازه گیری پروتین های مترشحه از سلول ها ، بررسی محتوای پروتیینی سلول ها و همچنین بررسی پروتیین های دخیل در مسیر های سیگنالینگ استفاده می شود.

این دوره شامل سه تکنیک مجزای الایزا ، ایمونوهیستوشیمی و وسترن بلات میباشد که اساس همه آن ها واکنش های آنتی ژن و آنتی بادی است.

به طور کلی هر تکنیک ایمونواسی شامل سه بخش مهم است شامل آنتی بادی ها، سیستم های تولید سیگنال برای ردیابی و فاز جامد که واکنش ها در بستر آن انجام می شود. دانشجویان در این دوره علاوه بر یادگیری تکنیک های عملی  با مفاهیم ایمونولوژی نیز آشنا می شوند.

کارآموزی ایمونواسی
دوره مهارت آموزی ایمونواسی

سرفصل های دوره مهارت آموزی ایمونواسی:

آشنایی با آنتی بادی ها

ساختار آنتی ژن

برهم کنش آنتی بادی و آنتی ژن

انواع آنتی بادی ها

سیستم تولید سیگنال در تکنیک های ایمونواسی

تکنیک الایزا و انواع آن

آنالیز دیتا های الایزا

آموزش تکنیک وسترن بلاتینگ

آموزش تکنیک ایمونوهیستوشیمی

 

 

درسنامه ایمونواسی (پیش نیاز دوره)

این بخش در حال تکمیل می‌باشد