آشنایی با مگنت هات پلیت استیرر

مگنت هات پلیت استیرر

سیستم مگنت هات پلیت استیرر یک صفحه داغ با قابلیت تنظیم دما به وجود می آورد که علاوه بر آن قابلیت هم زدن خودکار یک محلول را داراست. مگنت هات پلیت استیرر یک صفحه با خاصیت آهنربایی و المنتی می باشد. برخی اوقات برای تهیه یک محلول داخل بشر نیاز به حرارت و هم ردن مداوم می باشد و این هم زدن ممکن است به میزان یک شب طول بکشد. دستگاه مگنت هات پلیت استیرر این کار را انجام داده و همزمان با حرارت دادن به محلول موجب هم خوردن آن نیز می شود. البته برخی اوقات برای انحلال یک ترکیب درون حلال نیازی به حرارت نیست و فقط از سیستم مگنت استیرر استفاده می شود. صفحه دستگاه مگنت هات پلیت استیرر یک صفحه‌ی آهنربایی دارد که با روشن کردن آن یک جریان چرخشی آهنربایی در صفحه آن برقرار می شود. این دستگاه قرص های مخصوصی دارد که از جنس آهن بوده و دروه محلول قرار می گیرد. با ایجاد جریان آهنربایی در سطح دستگاه، قرص درون محلول چرخیده و موجب هم خوردن محلول می شود. سرعت چرخش قرص درون محلول قابل تنظیم بوده و همچنین برخی از دستگاه های مگنت هات پلیت استیرر مجهز به سیستم تایمر نیز می باشند.