مزایا ومعایب کارگاه و کارآموزی

کارآموزی یک دوره بلندمدت در یک حوزه تخصصی می باشد که طی آن افراد تکنیک های مختلفی را به شکل کامل و عملی فرا می گیرند. در صورتی که کارگاه یک دوره کوتاه مدتی می باشد که در آن یک تکنیک خاص آموزش داده می شود.

مزایای کارآموزی عبارت اند از:

یک دوره میان مدت یا بلند مدت

انتقال حجم بالای دانش

تخصصی بودن دوره و آموزش تمامی تکنیک‌های مربوطه

بررسی نتایج کار

انجام تکنیک ها توسط کارآموز

معایب کارآموزی شامل:

هزینه نسبتا بالا

هماهنگی برای تنظیم حضور در کلاس برای یک مدت طولانی

شروع تدریس از سطح پایه

مزایای کارگاه عبارت اند از:

یادگیری تکنیک در زمان کوتاه

هزینه پایین

فرصتی مناسب برای رفع اشکال

گرفتن مدرک معتبر در زمان کوتاه

معایب کارگاه شامل:

نبودن زمان کافی برای تکرار آزمایش

مشارکت دانشجو در انجام تکنیک به شکل گروهی

عدم امکان بررسی برخی نتایج

زمان و فرصت کوتاه برای یادگیری