ماژول زمان در پایتون

در اینجا اشاره‌ای کلی به ماژول زمان خواهیم کرد. ما یاد خواهیم گرفت که از توابع مختلف مرتبط با زمان تعریف شده در ماژول زمان با کمک مثال ها استفاده کنیم.

پایتون یک ماژول به نام زمان برای رسیدگی به وظایف مربوط به زمان دارد. برای استفاده از توابع تعریف شده در ماژول، ابتدا باید ماژول را وارد کنیم. به صورت زیر این کار را انجام می دهیم:

Import time

در اینجا توابع مرتبط با زمان را قرار می دهیم.

time.time()

تابع time() تعداد ثانیه های گذشته از epoch را برمی گرداند.

برای سیستم یونیکس، 1 ژانویه 1970، ساعت 00:00:00 درUTC ،  epoch است (نقطه ای که زمان شروع می شود).

time.ctime()

تابع time.ctime() تعداد ثانیه که از epoch گذشته است را به عنوان آرگومان می گیرد و رشته ای را که نشان دهنده زمان محلی است بر می گرداند.

time.sleep()

تابع sleep() اجرای thread فعلی را برای تعداد ثانیه معین به حالت تعلیق (تاخیر) می‌اندازد.

کلاس time.struct_time

چندین تابع در ماژول زمان مانند gmtime()، asctime() و غیره. همچنین شی time.struct_time را به عنوان آرگومان می گیرند یا آن را برمی گردانند.

Index Attribute Values
0 tm_year 0000, …., 2018, …, 9999
1 tm_mon 1, 2, …, 12
2 tm_mday 1, 2, …, 31
3 tm_hour 0, 1, …, 23
4 tm_min 0, 1, …, 59
5 tm_sec 0, 1, …, 61
6 tm_wday 0, 1, …, 6; Monday is 0
7 tm_yday 1, 2, …, 366
8 tm_isdst 0, 1 or -1

 

time.strftime()

تابع strftime()،  struct_time (یا تاپل مربوط به آن) را به عنوان آرگومان می گیرد و رشته ای را که آن را بر اساس کد های قالب استفاده شده  برمی گرداند.

در اینجا، %Y، %m، %d، %H و غیره کدهای قالب هستند.

%Y – سال [0001،…، 2018، 2019،…، 9999]

%m – ماه [01، 02، …، 11، 12]

%d – روز [01، 02، …، 30، 31]

%H – ساعت [00، 01، …، 22، 23

%M – دقیقه [00، 01، …، 58، 59]

%S – ثانیه [00، 01، …، 58، 61]

از این مطلب چقدر راضی بودید؟

روی ستاره کلیک کنید تا نظرتون ثبت بشه

3 / 5. تعداد رای دهندگان: 1

تا حالا امتیازی برای این مطلب ثبت نشده؛ با ثبت نظرتون مارو خوشحال می‌کنید