فیلتر:همه باز شده حل شده بسته شده بی پاسخ ها
چند دلیل برای ایجاد دایمر پرایمر بیان کنید؟
حل شده masoud soltani دیدگاه 2 ماه قبل • 
85 بازدید0 پاسخ0 رای
واژه ی Hotstart در مورد آنزیم چه مفهومی دارد؟
حل شده ناشناس دیدگاه 50 سال قبل • 
63 بازدید0 پاسخ0 رای
تفاوت رنگ اتیدیوم بروماید و syber green در رنگ آمیزی DNA چیست؟
حل شده ناشناس دیدگاه 50 سال قبل • 
70 بازدید0 پاسخ0 رای
تفاوت PCR با همانند سازی در محیط invivo چیست؟
باز شده masoud soltani دیدگاه 2 ماه قبل • 
90 بازدید0 پاسخ0 رای
چرا برای ضدعفونی کردن از الکل ۷۰ درصد استفاده می کنیم؟
حل شده masoud soltani دیدگاه 2 ماه قبل • 
167 بازدید0 پاسخ0 رای
تفاوت الکتروفورز ژل آگارز و ژل آکریل آمید در چیست؟
باز شده masoud soltani دیدگاه 2 ماه قبل • 
102 بازدید0 پاسخ1 رای
چرا سنتز DNA از ۵′ به ۳′ است؟
باز شده اصغر پرسیده 3 ماه قبل • , ,
176 بازدید0 پاسخ1 رای