فیلتر:همه باز شده حل شده بسته شده بی پاسخ ها
رشد سلول های چسبنده به شکل فاصله دار از هم
باز شده mahsa hatami پرسیده 2 ماه قبل • 
16 بازدید0 پاسخ0 رای
رسوب نگرفتن از سلول های جانوری پس از سانتریفیوژ
حل شده masoud soltani پرسیده 2 ماه قبل • 
30 بازدید0 پاسخ0 رای
چرا سنتز DNA از ۵′ به ۳′ است؟
حل شده اصغر پرسیده 5 ماه قبل • , ,
233 بازدید0 پاسخ2 رای
تفاوت PCR با همانند سازی در محیط invivo چیست؟
حل شده masoud soltani دیدگاه 4 ماه قبل • 
130 بازدید0 پاسخ1 رای
تفاوت الکتروفورز ژل آگارز و ژل آکریل آمید در چیست؟
حل شده masoud soltani دیدگاه 4 ماه قبل • 
156 بازدید0 پاسخ1 رای
روش های مطالعه بیان ژن
حل شده فاطمه مسعودی پرسیده 2 ماه قبل • ,
38 بازدید0 پاسخ1 رای
در سنتز cdna از چه پرایمرهایی استفاده می شود؟
حل شده geniranlab دیدگاه 2 ماه قبل • ,
31 بازدید0 پاسخ0 رای
چند دلیل برای ایجاد دایمر پرایمر بیان کنید؟
حل شده علی محسنی نسب پرسیده 4 ماه قبل • 
114 بازدید0 پاسخ0 رای
واژه ی Hotstart در مورد آنزیم چه مفهومی دارد؟
حل شده ناشناس دیدگاه 50 سال قبل • 
90 بازدید0 پاسخ0 رای
تفاوت رنگ اتیدیوم بروماید و syber green در رنگ آمیزی DNA چیست؟
حل شده maryam پرسیده 4 ماه قبل • 
87 بازدید0 پاسخ0 رای
چرا برای ضدعفونی کردن از الکل ۷۰ درصد استفاده می کنیم؟
حل شده علی پرسیده 4 ماه قبل • 
375 بازدید0 پاسخ0 رای