قوانین و مقررات سایت آزمایشگاه ژنیران

از نظر حقوقی در بخش ثبت نام کارگاه های آزمایشگاه ژنیران، شرکت تشخیص پژوهش به عنوان ارائه دهنده کارگاه (فروشنده) و کاربر اینترنتی (متقاضیان کارگاه) به عنوان خربدار تلقی می شود.

  • هر نفر می تواند در هر تعداد کارگاه که می خواهد (در صورت عدم وجود تداخل زمانی در زمان کارگاه ها) ثبت نام و شرکت نماید.
  • پر کردن تمامی موارد خواسته شده طی ثبت نام و بارگزاری مدارک مورد نیاز، توسط خریدار الزامی می باشد.
  • خریدار مؤظف است مبلغ کارگاه نمایان شده در پیش فاکتور را از طریق درگاه الکترونیکی بپردازد.
  • در صورت انصراف متقاضی پس از ثبت نام در کارگاه و پرداخت هزینه توسط خریدار، میزان 50 درصد هزینه قابل استرداد می باشد.
  • مهلت انصراف خریدار تا یک هفته مانده به برگزاری کارگاه می باشد.
  • خریدار مؤظف است طبق ساعت و تاریخ مشخص شده در محل برگزاری کارگاه حاضر شود.
  • خریدار روز برگزاری کارگاه می تواند از کمد های مخصوص در آزمایشگاه استفاده کرده و آن را قفل نماید. آزمایشگاه هیچ مسئولیتی در قبال اشیاء قیمتی و وجه نقد شرکت کنندگان ندارد.
  • عدم حضور در ساعت و تاریخ مشخص شده به منزله انصراف خریدار از شرکت در کارگاه بوده و هزینه پرداخت شده قابل استرداد نمی باشد.

مالکیت معنوی

کلیه محتوا، عناصر در این وب سایت شامل اطلاعات، پژوهش های به پایان رسیده، اسناد، تصاویر، گرافیک و ویدیوها متعلق به آزمایشگاه ژنیران و شرکت دانش بنیان تشخیص ژن پژوهش می باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه نامه کتبی صاحب عناصر، اجازه کپی برداری، انتشار مجدد، توزیع و واگذاری آن ها را ندارد.

ثبت نام در کارگاه های علمی آموزشی آزمایشگاه ژنیران، بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت توسط شما بوده و بدین منظور متعهد می شوید به این قوانین احترام گذاشته و آن ها را رعایت کنید.