ژنیران ارائه دهنده بهترین خدمات در زمینه میکروبیولوژی

انجام تستهای کاتالاز، کواگالاز همولیز، دیسک گذاری ، انواع رنگ آمیزی و...

آزمایشگاه میکروبیولوژی مجهز ژنیران ارائه دهنده بهترین خدمات در زمینه میکروبیولوژی می باشد ، در زیر با بخشی از خدماتی که در آزمایشگاه میکروبیولوژی ژنیران ارائه می شود آشنا خواهید شد…

خدمات در زمینه آزمایشگاه میکروبیولوژی عبارتند از:

کشت افتراقی باکتری ها:

محیط کشت  محیطی مغذی است که باکتریها میتوانند در آن رشد کنند و باکتریها با کلنیهای مختلف را میتوان از هم تشخیص داد.


رنگ آمیزی کپسول، گرم، اسپور :

رنگ آمیزی کپسول:

این رنگ آمیزی برای باکتری های کپسول دار مثل کلستردیومها استفاده میشود. میتوان دو روش منفی و آنتونی را به عنوان این نوع رنگ آمیزی دانست.

رنگ آمیزی گرم:

یکی از مهمترین و متداولترین روش رنگ آمیزی در باکتری شناسی رنگ آمیزی گرم می باشدکه توسط کریسین گرم ابداع شد. پس از رنگ آمیزی باکتریهارا میتوان  بر اساس رنگ به دو دسته مثبت و منفی تقسیم بندی کرد. رنگ باکتری به ساختار دیواره سلولی بستگی دارد.

رنگ آمیزی اسپور:

بر عکس مخمرهای قارچی و کپکها ، در باکتری اسپور نوع مقاوم است و رستنی نیست. هر باکتری میتواند یک اسپور تشکیل دهد و هر اسپور یک باکتری تشکیل می دهد.

یکی از روشهایی که برای تشخیص “آندوسپور و سلول رویشی (مولد)” کشف شد، رنگ آمیزی افتراقی “شفر- بولتون” بود. با این روش هاگها رنگ آمیزی شده و قابل رویت میگردند. در این روش با حرارت دادن می توان رنگ (مالاشیت گرین) را به داخل پوشش هاگ وارد کرد


تستهای کاتالاز، کواگالاز همولیز، دیسک گذاری در آزمایشگاه میکروبیولوژی :

کاتالاز:

پراکسید هیدروژن توسط آنزیم کاتالاز به آب و اکسیژن تجزیه می شود.. به عبارت دیگر، تولید کاتالاز توسط برخی از باکتری های درحقیقت نوعی مکانیسم دفاعی برای آنها محسوب می شود. زیرا پراکسید هیدروژن یک محصول متابولیک سمی برای باکتریهاست.

کواگلاز همولیز:

این تست برای تشخیص وجود آنزیم کواگلاز در باکتری می باشد. این آنزیم  باعث لخته شدن پلاسمای سیتراته خون می شود. به دلیل اینکه سیترات ماده ضد انعقاد خون می باشد، اما در حضور آن، کواگولاز می تواند حتی  پلاسما خون را لخته نماید.

دیسک گذاری:

برای تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریها میتوان از روش دیسک گذاری استفاده کرد.


Efflux Pump Study:

یکی از دلایل مقاومت های انتی بیوتیکی باکتری ها وجود پمپ های افلاکس در سطح سلولی آن ها میباشد لذا بررسی وجود و یا عدم وجود پمپ های افلاکس در باکتری ها امروزه در زمینه درمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای مطالعه پمپ های افلاکس از روش کارتویل استفاده می شود.


Biofilm:

اجتماعی از انواع سلولهای میکروبی است که به یک بستر جامد متصل می شوند و یک لایه زیستی ایجاد می کنند که مشکلاتی را در زمینه های پزشکی و صنعت ایجاد  می کنند. از این رو مطالعه این بیوفیلم ها ازاهمیت بالایی برخورد می باشد.

 


MIC (Minimum Inhibitory Concentration):

یکی از آزمونهای  آنتی بایوگرام تعیین MIC   می باشد. منظور از MIC ، غلظتی از یک آنتی بیوتیک است که می‌تواند ۵۰% رشد باکتری ها را در شرایط آزمایشگاهی مهار کند؛


 TSI:

برای تعیین هویت باکتری های گرم منفی و تولید H2S از این محیط استفاده می شود.


SIM (Sulfide-Indole-Motility):

سه خصوصیت مختلف باکتری اعم از تحرک، سولفید مثبت، اندول مثبت  را می توان با این روش بررسی کرد.


Oxidase:

برخی باکتریها دارای آنزیم سیتوکروم اکسیداز a3 جزئی از سیستم انتقال الکترون باکتری به حساب می آید، هستند. این آنزیم می تواند یک سری رنگ ها را احیا کند در نتیجه رنگ احیا شده آشکار می شود که این نشان دهنده وجود آنزیم می باشد.در این جا رنگ احیا شده بنفش رنگ است. اگر باکتری، اکسیداز مباشد بنفش می شود و اگر اکسیداز منفی باشد رنگ کلونی.


 

تست IMVic:

از این تست برای تمایز بین باسیلهای گرم منفی روده به بویژه اشرشیاکلی و گروه انتروباکتر –کلبسیلا استفاده می شود .


برای کسب اطلاعات بیشتر برای خدمات در زمینه میکروبیولوژی و یا اطلاع از هزینه ها با آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران تماس بگیرید.(نکته : علاوه بر خدمات ،ژنیران برگزار کننده بهترین دوره های کارآموزی و کارورزی و همچنین کارگاه های کوتاه مدت در زمینه میکروبیولوژی می باشد.)

راه های ارتباطی با آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران جهت دریافت مشاوره برای خدمات در زمینه میکروبیولوژی :

تلفن مرکز : ۸۶۰۷۳۴۷۰-۰۲۱ ۸۶۰۷۳۴۹۱-۰۲۱

آدرس: تهران-خیابان مفتح جنوبی- بین طالقانی و سمیه- روبروی هتل مشهد-پلاک ۸۹-طبقه دوم

ایمیل : info@geniranlab.ir وgenirann@gmail.com (ارسال ایمیل با Subject : خدمات در زمینه میکروبیولوژی)