ژنیران ارائه دهنده بهترین خدمات در زمینه میکروبیولوژی

انجام تستهای کاتالاز، کواگالاز همولیز، دیسک گذاری ، انواع رنگ آمیزی و...

خدمات میکروبیولوژی

آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران ارائه دهنده بهترین خدمات در زمینه میکروبیولوژی

انجام تست های کاتالاز، کواگالاز، همولیز، دیسک گذاری، انواع رنگ آمیزی، MIC، بررسی پمپ افلاکس، بیوفیلم باکتریایی و …

خدمات میکروبیولوژی آزمایشگاه ژنیران
زمایشگاه میکروبیولوژی ژنیران با تجهیزاتی به روز و پیشرفته، کادر مجرب و کارشناسان با تجربه ارائه دهنده بهترین خدمات به محققین، دانشجویان، اساتید و شرکت های همکار در زمینه میکروبیولوژی می باشد. این آزمایشگاه با اهداف ارتقاء سطح علمی دانشجویان، تحقیق و توسعه، افزایش کیفیت تست های مربوطه و همچنین هدف والای آموزش راه اندازی شده و ضمن یادگیری تکنیک های مختلف افراد در آزمایشگاه زیر نظر استاد به انجام تست های مورد نظر می پردازند. در ذیل با بخشی از خدمات آزمایشگاه ژنیران در زمینه میکروبیولوژی آشنا می شوید.

خدمات در زمینه آزمایشگاه میکروبیولوژی که در ژنیران ارائه می شوند عبارتند از:

🔴 جداسازی و کشت افتراقی میکروارگانیسم ها (باکتری و قارچ)

برای تشخیص و جداسازی باکتری ها به ویژه باکتری های بیماری زا نیاز به کشت های چند مرحله ای و کشت کلنی های جدا شده در محیط های اختصاصی می باشد. برای مثال برای جداسازی اورگانیسم خاصی از نمونه ای مانند خاک که حاوی اورگانیسم های متعددی می باشد، ابتدا باید تمامی میکروارگانیسم ها را رشد داد، سپس از میان این اورگانیسم ها با کشت های چند مرحله ای و استفاده از محیط های اختصاصی میکروارگانیسم هدف را خالص سازی نمود


🔴 انجام تست های بیوشیمیایی اختصاصی باکتری ها:

– کاتالاز

– اکسیداز

– کوآگولاز همولیز

تست های یاد شده از جمله تست های بیوشیمیایی در علم باکتری شناسی می باشد. از این تست ها جهت تشخیص و جداسازی باکتری ها، بر حسب توانایی در انجام فعل و انفعالات شیمیایی استفاده می شود.


🔴 تست های سنجش مقاومت آنتی بیوتیکی:

– دیسک دفیوژن

– چاهک گذاری آگار

ازمون های متعددی برای سنجش مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری ها وجود دارد، از جمله این آزمون ها روش انتشار دیسک یا دیسک دفیوژن و روش اصلاح شده ی چاهک گذاری آگار می باشد. در این روش ها با اثر دهی مستقیم مواد آنتی باکتریال و اندازه گیری هاله های عدم رشد میزان حساسیت و یا مقاومت باکتری های مورد مطالعه سنجیده می شود.


🔴 خدمات تست MIC و MBC

ازمون های متعددی برای سنجش مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری ها وجود دارد، از جمله این آزمون ها روش کمترین غلظت باز دارنده از رشد (MIC)و یا کمترین غلظت کشنده (MBC) می باشد. در این آزمون ها به صورت کمی و تهیه سریالی از غلظت های مختلف از نمونه آنتی باکتریال مورد نظر و اثر بر روی باکتری هدف، می توان میزان حساسیت و یا مقاومت باکتری نسبت به مواد مورد مطالعه را سنجید.


🔴 بررسی و مطالعه پمپ افلاکس

امروزه ثابت شده است که یکی از مکانیسم های مقاومتی باکتری ها بر علیه داروهای مصرفی پمپ های افلاکس در سطح این اورگانیسم ها می باشد. پمپ های افلاکس موجود در سطح سلولی به صورت اختصاصی و یا عمومی می توانند داروهای نفوذ یافته به داخل سلول باکتریایی را به بیرون از سلول پمپ نموده و مانع از رسیدن دارو به هدف مورد نظر شوند. لذا با بررسی پمپ های افلاکس به روش فنوتیپی می توان به دلایل مقاومتی باکتری ها پی برد.


🔴 بررسی و مطالعه بیوفیلم باکتریایی

به اجتماعی از باکتری ها که توسط ترشح مواد خارج سلولی توده های عظیمی را تشکیل داده اند فرم بیوفیلم اطلاق می شود. بیوفیلم باکتریایی امروز باعث افزایش عفونت ها به ویژه عفونت های بیمارستانی شده است. لذا مطالعات بررسی توانایی تشکیل بیوفیلم توسط باکتری ها و اثر مواد مورد مطالعه بر روی روند تشکیل بیوفیلم و همچنین بر روی بیوفیلم تشکیل شده امر مهمی میباشد.


🔴 خدمات کلنی کانت باکتری و قارچ

در میکروبیولوژی، یک واحد تشکیل کلنی (Colony-forming unit)، واحدی است که برای تخمین تعداد سلول‌های باکتریایی یا قارچی زنده در یک نمونه بکار می‌رود. منظور از «زنده»، توانایی تولید مثل از طریق تقسیم دوتایی تحت شرایط کنترل شده‌است. از این روش برای شمارش کلی و اختصاصی میکروارگانیسم ها در نمونه های ارسالی استفاده میشود.


🔴 خدمات سنتز نانوذرات توسط باکتری

روش های فیزیکی و شیمیایی ساخت نانو ذرات، به دلیل استفاده از انرژی و دمای بالا و مواد احیاکننده و پایدارکننده مضر برای محیط زیست مقرون به صرفه نیستند. روشهای زیستی از بین روشهای سبز تولید نانوذرات، جایگزین مناسبی برای ساخت نانوذرات هستند که مقرون به صرفه و دوستدار محیط زیست هستند. در این روش از عصاره حاصل از ارگانیسم های زیستی (شامل گیاهان، جلبکها و میکروارگانیسمها) به عنوان هر دو عامل پایدارکننده و احیاکننده برای ساخت نانوذرات استفاده میشود. در بین ارگانیسمهای زیستی، باکتریها به دلیل سهولت کار و امکان دست ورزی ژنتیکی بیشتر از سایر میکروارگانیسمها مورد توجه قرار گرفته اند.


🔴 آزمایش آب و فاضلاب به روش  MPN

اين روش يکی از راه های شمارش ميکروارگانيسم های زنده موجود در مواد غذايی است. با اين روش می توان گفت تعداد و تراکم ميکروارگانيسم ها در يک ماده غذايی چه ميزان است.روش MPN برپايه نظريه احتمالات بوده و فرض بر اين است که ميکروارگانيسم ها با يک توزيع يکنواخت و به طور اتفاقی در نمونه ماده غذايی پخش شده اند. اين روش به ويژه برای آن گروه از مواد غذايی به کار می رود که احتمال وجود تعداد کمی ميکروارگانيسم (کمتر از ۱۰ عدد در هر گرم) در آنها تخمين زده می شود. روش MPN بيشتر برای شمارش کلی فرم های آب، شير و فرآورده های آن به کار می رود. به دليل اين که در مواد غذايی جامد امکان توزيع يکنواخت ارگانيسم ها بعيد است، اين روش کاربرد چندانی ندارد.

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس ☎ بگیرید…