در این مرکز  انجام خدمات تعیین توالی امکان پذیر است. هم چنین در صورت درخواست آنالیز توالی ها هم قابل انجام می باشد. برای سفارش تعیین توالی لطفا با آزمایشگاه تماس بگیرید

دانلود