آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران خدمات زیر را ارائه می دهد:

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی ژنیران | بررسی متیلاسیون ژنها با روش های MSP و HRM| (ژل اکریل امید) |بیسولفیت کردن DNA|ژنوتایبینگ|رنگ آمیزی نیترات نقره|انواع PCR

خدمات ژنتیک مولکولی آزمایشگاه ژنیران
آزمایشگاه ژنتیک مولکولی ژنیران با تحهیزات بروز و متخصصین خود  برترین ارائه دهنده خدمات با کیفیت، سرعت و دقت بالا  در زمینه آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و انجام دهنده  پروژه های تحقیقاتی، آموزشی و پایان نامه می باشد. این آزمایشگاه یکی از پیشرفته ترین آزمایشگاه های تحقیقاتی ژنتیک مولکولی در تهران و حتی ایران است ، هدف اصلی این آزمایشگاه ارتقا سطح علمی دانشجویان گرایشات زیست شناسی که آموزش و یادگیری فنون آزمایشگاه ژنتیک مولکولی که یکی از الزامت اصلی آنهاست و همچنین انجام کلیه خدمات در زمینه ژنتیک مولکولی می باشد در زیر با برخی از خدماتی که توسط ژنیران اراه می شوند آشنا می شوید.

خدمات آزمایشگاه ژنتیک مولکولی  که در ژنیران ارائه می شوند عبارتند از:

🔴 استخراج DNA از میکروارگانیسم ها، خون، رده های سلولی، بافت تازه، بافت پارافینه

استخراج DNA به عنوان اولین مرحله در تحقیقات و بررسی های ژنتیکی به منظور مطالعه علت ژنتیکی بیماری ها، تعیین توالی ژنوم و تشخیص باکتری ها و ویروس ها و انجام آزمایشات پدر-مادری و علم پزشکی قانونی از اهمیت اساسی برخوردار است.


🔴 استخراج RNA از میکروارگانیسم ها، خون، رده های سلولی، بافت تازه در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

استخراج RNA مرحله‌ای کلیدی در تحقیقات و بررسی های ژنتیکی به منظور دستیابی به بیان ژن، تنظیمات مرتبط در بیان ژن و ترجمه می‌باشد


🔴 تعیین غلظت و خلوص اسیدهای نوکلئیک با دستگاه خوانش OD  یا   Nano Drop

هر ماده ی حل شونده در یک محلول دارای یک غلظت مشخص می باشد که به منظور مطالعات آتی بر روی آن محلول، نیازمند داشتن اطلاعات کافی در مورد غلظت ماده‌ی حل شونده می باشیم


🔴 سنتز cDNA

سنتز CDNA اولین گام در بسیاری از پروتکل های زیست شناسی مولکولی، از جمله آنالیز بیان ژن با استفاده از Real-Time PCR است. کیفیت آزمایش های مرحله بعدی، نیازمند تولید cDNA با کیفیت بالا است. کیت های سنتز cDNA فرآیند رونویسی معکوس (رونوشت برداری معکوس)  را آسان تر و سریع تر کرده اند.


🔴 انواع PCR از قبیل ARMS-PCR, PCR-RFLP, RT-PCR

واکنش زنجیره ی پلیمراز یا (PCR: Polymerase Chain Reaction) از جمله کلیدی ترین و  پرکاربردترین تکنیک های مورد استفاده در زیست‌شناسی مولکولی است که به منظور تکثیر یک یا چند قطعه DNA با توالی خاص به تعداد زیاد به کار می‌رود. امروزه  استفاده از PCR به عنوان مقدمه‌ای برای انجام سکانسینگ و شناسایی و تشخیص بیماری های ژنتیکی و نظارت بر درمان آن ها به کار می رود.


🔴 بررسی کمی ژن ها (relative and absolute) با Real-Time PCR و انالیز داده های آن در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

Real-Time PCR، که با نام های RT-qPCR یا qPCR نیز شناخته می شود، یکی از قدرتمندترین و حساس ترین تکنیک های آنالیز ژن است.


🔴 خدمات ژنوتایپینگ با روش High Resolution Melting HRM

تکنیک HRM و یا (High resolution melting) یک روش بسیار دقیق و حساس برای ژنوتایپینگ پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی (SNP) می باشد.


🔴 الکتروفورزافقی و  عمودی  (ژل اکریل امید)و رنگ امیزی نیترات نقره

الکتروفورز به عنوان یک جزء جدا نشدنی از تکنیک های بعد از PCR و تکنیک های بررسی پروتئین مطرح بوده که به وسیله آن می توان قطعات حاصل از الکتروفورز را از نظر اندازه، بار و کونفورماسیون جدا نمود


🔴 بیسولفیت کردن DNA

متیلاسیون DNA یکی از تغییرات اپی ژنتیکی بسیاری کلیدی تاثیر گذار در کنترل بیان ژن و به تبع آن در تکوین جنین، ایجاد شرایط ناهنجاری های متفاوت و بیماری های نظیر سرطان است.


🔴 بررسی متیلاسیون ژنها با روش های MSP و HRM

آزمایش MSP یا HRM از روش های بسیار دقیق و حساس مطالعه الگوی متیلاسیون است.


🔴 اندازه گیری کانت میتوکندری

اندازه گیری مقدار mtDNA در شرایط مولکولی و فیزیولوژی مختلف نظیر سرطان.


🔴 اندازه گیری طول تلومر

تلومرها، ساختارهای DNA-پروتئینی هستند که در دو انتهای کروموزوم ها قرار دارند. این ساختارها، ژنوم  را از تخریب نوکلئولیتیک، نوترکیبی ها و ترمیم غیرضروری و نیز فیوژن بین کروموزومی حفظ می کنندو


جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس ☎ بگیرید…