آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران خدمات زیر را ارائه می دهد:

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی ژنیران | بررسی متیلاسیون ژنها با روش های MSP و HRM| (ژل اکریل امید) |بیسولفیت کردن DNA|ژنوتایبینگ|رنگ آمیزی نیترات نقره|انواع PCR

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی ژنیران با تحهیزات بروز و متخصصین خود  برترین ارائه دهنده خدمات با کیفیت، سرعت و دقت بالا  در زمینه آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و انجام دهنده  پروژه های تحقیقاتی، آموزشی و پایان نامه می باشد. این آزمایشگاه یکی از پیشرفته ترین آزمایشگاه های تحقیقاتی ژنتیک مولکولی در تهران و حتی ایران است ، هدف اصلی این آزمایشگاه ارتقا سطح علمی دانشجویان گرایشات زیست شناسی که آموزش و یادگیری فنون آزمایشگاه ژنتیک مولکولی که یکی از الزامت اصلی آنهاست و همچنین انجام کلیه خدمات در زمینه ژنتیک مولکولی می باشد در زیر با برخی از خدماتی که توسط ژنیران اراه می شوند آشنا می شوید.

خدمات آزمایشگاه ژنتیک مولکولی  که در ژنیران ارائه می شوند عبارتند از:

استخراج DNA از میکروارگانیسم ها، خون، رده های سلولی، بافت تازه، بافت پارافینه

استخراج DNA به دو روش فنول کلروفرم , salting out یا با استفاده از کیت های تجاری در ازمایشگاه انجام می شود. در روش فنل کلروفرم ابتدا با استفاده از اب مقطر سرد طی سه مرحله گلبول های قرمز را لیز کرده سپس با استفاده از محلول lysis buffer که حاوی دترجنت های غیر یونی است به همراه پروتئیناز K غشای گلبول های سفید و هسته سلول را هضم کرده سپس با استفاده از فنل و کلروفرم پروتئین ها را هضم و DNA را وارد فاز ابی میکنند. در نهایت به وسیله الکل  مولکولهای آب از اطراف DNA  دور شده و کلاف DNA تشکیل می شود. این DNA  استخراج شده در آب حل  و غلظت ان را به وسیله دستگاه نانودراپ اندازه می گیرند.


استخراج RNA از میکروارگانیسم ها، خون، رده های سلولی، بافت تازه در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

مطالعه و آنالیز تغییرات بیان ژن در شرایط آزمایشی مختلف، و نیز در شرایط فیزیولوژیک مختلف، یکی از مهمترین محورهای تحقیقات در بسیاری از آزمایشگاه های زیست شناسی مولکولی در سراسر دنیا است. مطالعه بیان ژن در مطالعه سرطان، سلول های بنیادی، تکوین و جنین شناسی، بیماری ها و شرایط ژنتیکی خاص، میزان آلودگی ویروس هایی مثل HIV، HBV و… کاربرد دارد.

در آزمایشات مرتبط با بررسی  بیان ژنها ، ماکرومولکول مورد مطالعه RNA است. آزمایشگاه ژنیران، خدمات استخراج RNA ازخون،  بافت، رده سلولی، باکتری، و بافت های گیاهی را ارائه می دهد. خدمات استخراج RNA، با ترایزول(Trizol) و یا با کیت های تجاری از کمپانی های BIORAD ، QIAGEN ، ThermoFisher، و دیگر برندهای مطرح دنیا انجام می شود.


تعیین غلظت و خلوص اسیدهای نوکلئیک با دستگاه خوانش OD  یا   NanoDrop

دستگاه نانودراپ قادر است در حجم بسیار کم مثلا ۲ میکرولیتر غلظت اسید های نوکلئیک را بر حسب ng/µl تعیین کند. همچنین با تعیین نسبت جذب نوری اسید های نوکلئیک ( DNA, RNA) در ۲۶۰ نانومتر به جذب نوری در ۲۸۰ نانومتر(جذب پروتئین ها) و جذب نوری در ۲۶۰nm به جذب نوری در ۲۳۰ نانومتر(جذب نوری مواد الی همچون فنول) به ترتیب میزان الودگی پروتئینی و الودگی مواد الی را بسنجد.


سنتز cDNA

یک مرحله حدواسط در مطالعات بیان ژن، سنتز cDNA است. سنتز cDNA با عمل آنزیم ترنسکریپتاز معکوس (reverse transcriptase) انجام می شود. در این فرآیند، RNA استخراج شده از نمونه، به  cDNA(complementary DNA) تبدیل می شود. در این فرایند از پرایمرهای عمومی oligo(dt) یا Random Hexamer استفاده می شود. چنانچه از پرایمر oligo(dT) استفاده شود، تنها mRNA ها در فرایند سنتز بعنوان الگو مورد استفاده قرار می گیرند. چنانچه از پرایمر Random Hexamer استفاده شود، تمام محتوای ترنسکریپتوم بعنوان الگو مورد استفاده قرار میگیرد .خدمات سنتز cDNA در آزمایشگاه با استفاده از کیت های تجاری از برترین برندهای حال حاضر انجام می شود.


انواع PCR از قبیل ARMS-PCR, PCR-RFLP, RT-PCR

واکنش زنجیره ی پلیمراز  (PCR: Polymerase Chain Reaction) یا  پرکاربردترین    تکنیک در زیست‌شناسی مولکولی است که به منظور تکثیر یک  یا چند قطعه قطعه  DNAبا توالی خاص به تعداد زیاد به کار می‌رود. این تکنیک در سال ۱۹۸۳ بوسیله کری مولیس ابداع شد. اساس روش PCR سنتز آنزیمی یک رشته DNA به وسیله DNA پلی مراز است که در چرخه های دمایی متعدد انجام می گردد.این چرخه ها به تریب شامل مراحل واسرشت شدن DNA دورشته ای، اتصال پرایمرها به جایگاه هدف خود روی DNA تک رشته  و سپس تکثیر DNA  به وسیله  انزیم Taq polymerase و ساخت رشته جدید است.

با استفاده از این تکنیک می توان پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی(SNP)  و جهش ها را به وسیله روش های ARMS-PCR,PCR-RFLPو tetra ARMS-PCR تشخیص داد.


بررسی کمی ژن ها (relative and absolute) با Real-Time PCR و انالیز داده های آن در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

Real-time PCR همچنین qRT-PCR نیز خوانده می شود، یکی از حساس ترین ابزارهای مورد استفاده در زیست شناسی مولکولی است. حساسیت بالا، کاربری گسترده، و تکرارپذیری بالاباعث شده است که این روش در سراسر دنیا در آزمایشگاه های زیست شناسی مولکولی جایگاه ویژه ای را کسب کند.

به دلیل اضافه شدن سایر گرین(SYBR Green)، در تیوب واکنش real-time PCR، امکان مشاهده پیشرفت واکنش را بصورت انلاین و در زمان واقعی فراهم می کند. اما آنچه که real-time PCR را بسیار ارزشمند ساخته است، فقط این نیست. با این روش PCR، امکان آنالیز کمی تغییرات بیان ژن فراهم شده است. با به دست آوردن گراف تکثیر(amplification plot) و تنظیم  حد آستانه(threshold) می توان سیکل آستانه(Ct) را برای هر نمونه بدست آورد. با بدست آوردن Ct برای ژن های مورد مطالعه  و نیز یک Ct برای یک ژن رفرنس    (مرجع یا  housekeeping) بعنوان کنترل داخلی، می توان دلتا سی تی(Ct∆) و سپس دلتا دلتا سی تی (Ct∆∆) را محاسبه کرد. نهایتا با محاسبه fold change می توان میزان تغییرات بیان یک ژن در نمونه های مورد مطالعه را بصورت کمی گزارش کرد. آزمایشگاه ژنیران انواع خدمات آزمایشات real-time PCR، آنالیز نسبی      ( relative  qRT-PCR)  و مطلق  (absolute qRT-PCR)  را با استفاده از سایبر گرین و پروب های هیدرولیزی TaqMan  ارائه می کند.


خدمات ژنوتایپینگ با روش High Resolution Melting (HRM)

تکنیک HRM یک تکنیک قدرتمند جهت تشخیص جهش ها  و پلی مورفیسم ها و تغییرات اپی ژنتیک در نمونه DNA است.همچنین این تکنیک سریع و مقرون به صرفه بوده وبا دستگاه Real-time PCR به سادگی قابل انجام است که همین امر باعث مزیت این تکنیک نسبت به روش های سکانسینگ و TaqMan شده است.در این روش از رنگ های فلورسنتی مخصوص که در حالت ازاد هیچ تشعشعی ندارند اما در صورت متصل شدن به DNA دورشته ای از خود نور فلورسنت ساتع می کنند استفاده می شود.پس از انجام PCR کم کم به DNA  دما می دهند تا شروع به دناتوره شدن کند.با ذوب DNA مولکول های رنگ از ان جدا می شود و در نتیجه شدت فلورسانس افت می کند.قطعات با طول یکسان چنانچه حتی در یک نوکلئوتید متفاوت باشند دمای ذوب متفاوت خواهند داشت.


الکتروفورزافقی و  عمودی  (ژل اکریل امید)و رنگ امیزی نیترات نقره

در روش الکتروفورز قطعات DNA به علت بار منفی گروه فسفات در برابر میدان الکتریکی از قطب منفی به سمت قطب مثبت حرکت می کنند و براساس اندازه از هم تفکیک می شوند. به این ترتیب که هرچه طول قطعه کوتاه تر باشد قادر است مسافت بیشتری را در ژل طی کند و برعکس. الکتروفورز افقی معمولا بر روی ژل آگارز انجام می شود و پس از رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید و یا موادی نظیر Safe Stain در دستگاه ژل داک تحت نور UV  باندهای PCR قابل مشاهده هستند.

PAGE (Polyacrylamide Gel Electrophoresis)   الکتروفورز با قدرت تفکیک بسیار بالا حتی تا چند جفت باز است که در روش های ARMS-PCR, PCR-RFLPو tetra ARMS-PCR می توان جهت تفکیک باند ها و تشخیص ژنوتایپ از انها استفاده کرد. ژل اکریل امید شامل پودر اکریل امید و بیس اکریل امید به همراه بافرTBE  است که کاتالیزورهای TEMEDو امونیوم پراکسی دی سولفات جهت تسریع واکنش پلیمریزاسیون به ان اضافه می شود.جهت رنگ امیزی ژل الکتروفورز ابتدا نمونه ها را به وسیله الکل و اسید استیک فیکس کرده سپس با محلول نیترات نقره رنگ امیزی ودر نهایت به وسیله محلول ظهورNaOH باندها قابل رویت خواهند شد.

در این آزمایشگاه  خدمات الکتروفورز عمودی و افقی با کیفیت بسیار مناسب ارائه می شود


بیسولفیت کردن DNA

در این روش از سدیم بی سولفیت جهت تیمار DNAژنومی استفاده می شود.پس از تیمار با بیسولفیت  سیتوزین دآمینه شده و به یوراسیل تبدیل می شود در حالی که سیتوزین های متیله بدون تغییر باقی می مانند. سپس رشته DNA  با آنزیم Taq DNA Polymerase   تکثیر  شده و یوراسیل به تیمین تبدیل می شود ولی سیتوزین های متیله به همان شکل C خوانده می شود.


بررسی متیلاسیون ژنها با روش های MSP و HRM

روش MSP یا methylation-specific PCR یکی از روش های بررسی متیلاسیون و تغییر نوکلئوتید های C به T است. که برای این منظور یک جفت پرایمر مختص DNA تیمار شده از نوع غیر متیله  و یک جفت پرایمر مختص DNA تیمار شده از نوع متیله طراحی می شود سپس برای هر نمونه دو واکنش PCR با پرایمرهای ذکر شده انجام می شود.اگر واکنش PCR با جفت پرایمر های اول انجام شود نشان دهنده عدم متیلاسیون نواحی CpG و اگر با جفت پرایمرهای دوم انجام شود نشان دهنده متیلاسیون در این نواحی است در صورتی که PCR با هردوپرایمر انجام شود متیلاسیون جزئی توالی را نشان می دهد.


اندازه گیری کانت mtDNA در سلول های انسانی

DNA میتوکندریایی انسان (mtDNA)، دورشته ای، حلقوی و ۱۶٫۶ کیلوباز است. این ژنوم کوچک حلقوی میتوکندریایی، ۲۲ tRNA، ۲ rRNA و ۱۳ پلی پپتید کد می کند. پلی پپتیدهای کد شده در ژنوم میتوکندریایی، زیرواحدهای کمپلکس های I، III، IV و V در زنجیره انتقال الکترون را تشکیل می دهند. پروتئین های درگیر در همانندسازی، رونویسی و ترجمه و ترمیم mtDNA، همگی توسط ژنوم هسته ای کد می شوند. نقص های مولکولی در ژن های مسئول بیوژنز و حفظ انسجام mtDNA می تواند منجر به ناهنجاری هایی شود. در چنین ناهنجاری هایی مقدار mtDNA سلولی بطور چشم گیری کاهش پیدا می کند و از آن ها تحت عنوان سندرم کاهش mtDNA یاد می شود.

ناهنجاری های کیفی mtDNA، مانند جهش ها، در انواع مختل سرطان های انسانی مشاهده شده است. از طرف دیگر، ناهنجاری های کمی mtDNA، نیز در نمونه های توموری بافت های مختلف انسان مشاهده شده است. افزایش تعداد mtDNA در سرطان های پروستات، سر و گردن، و ادنوکارسینومای اندومتریوم، و کاهش mtDNA در سرطان های کبد و کلیه مشاهده شده است. به همین دلیل، اندازه گیری مقدار mtDNA در شرایط مولکولی و فیزیولوژی مختلف نظیر سرطان می تواند بسیار کاربردی و از این رو حائز اهمیت باشد. در دو دهه اخیر مطالعات اندازه گیری مقدار دقیق mtDNA در سرطان و نیز در دیگر شرایط ژنتیکی مورد توجه قرار گرفته است.


اندازه گیری طول تلومر

تلومرها، ساختارهای DNA-پروتئینی هستند که در دو انتهای کروموزوم ها قرار دارند. این ساختارها، ژنوم  را از تخریب نوکلئولیتیک، نوترکیبی ها و ترمیم غیرضروری و نیز فیوژن بین کروموزومی حفظ می کند و به این جهت در حفاظت از اطلاعات ژنوم بسیار کلیدی و مهم هستند. با هر تقسیم سلولی، بخشی کوچکی از تلومر بصورت طبیعی از بین می رود. وقتی که طول تلومر به یک مقدار بحرانی برسد، سلول اصطلاحا به پیری می رسد (senescence) و یا در مسیر آپوپتوز قرار می گیرد. از این رو، تلومر به عنوان یک ساعت بیولوژیک عمل کرده و و طول عمر یک سلول و جاندار را مشخص می کند. فاکتور های مختلفی که در سبک های مختلف زندگی وجود دارد، می تواند از طریق وارد کردن آسیب به DNA به عنوان یک کل، یا بصورت اختصاصی به تلومر، منجر به کوتاه شدن طول تلومر شود.

در گذشته رایج ترین روش اندازه گیری طول تلومر، روش اندازه قطعه محدود شونده انتهایی(TRF) بوده است. امروزه بهترین روش اندازه گیری طول تلومر با کمک تکنولوژی Real-time PCR امکان پذیر شده است. از آنجا که اخیرا اندازه گیری طول تلومر در نمونه های مختلف در بین جامعه محققین مورد توجه قرار گرفته است، اکنون روش های استفاده از Real-time PCR برای اندازه گیری طول تلومر به خوبی بهبود یافته و توسعه پیدا کرده اند.


شما می توانید لیست تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک مولکولی ژنیران در اینجا مشاهده کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر برای خدمات در زمینه آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و یا اطلاع از هزینه ها و مشاوره با آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران تماس بگیرید .(نکته : علاوه بر خدمات در زمینه آزمایشگاه ژنتیک مولکولی،ژنیران برگزار کننده بهترین دوره های کارآموزی و کارورزی و همچنین کارگاه های کوتاه مدت در زمینه ژنتیک مولکولی می باشد.)

راه های ارتباطی با آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران جهت دریافت مشاوره برای خدمات در زمینه آزمایشگاه ژنتیک مولکولی :

تلفن مرکز : ۸۶۰۷۳۴۷۰-۰۲۱ ۸۶۰۷۳۴۹۱-۰۲۱

آدرس: تهران-خیابان مفتح جنوبی- بین طالقانی و سمیه- روبروی هتل مشهد-پلاک ۸۹-طبقه دوم

ایمیل : info@geniranlab.ir وgenirann@gmail.com (ارسال ایمیل با Subject : خدمات در زمینه آزمایشگاه ژنتیک مولکولی)

ژنیران