خدمات خالص سازی با روتاری

پس از اینکه عصاره گیاهی توسط دستگاه سوکسله حاصل شد نیاز است تا حلال مورد نظر از نمونه جدا گردد، بدین منظور از دستگاه روتاری (خالص سازی با روتاری) استفاده می گردد. روتاری دستگاهی است که در آزمایشگاه های شیمیایی برای حذف کارآمد و ملایم حلال ها از نمونه ها توسط تبخیر استفاده می شود.

 

 

 

زمان تحویل پروژه:

 

نحوه محاسبه قیمت:

برای اطلاع از نحوه محاسبه قیمت با آزمایشگاه تماس بگیرید.

نحوه تحویل پروژه:

پس از خالص سازی و جداسازی با این روش عصاره تغلیظ شده جمع آوری گشته و در یک ویال تحویل داده می شود.

 

 

در مورد خالص سازی با روتاری بیشتر بدانید

تبخیر با روتاری فرایندی است که در آن حجم حلال با افزایش دما و کاهش فشار، کاهش یافته و درنهایت می توان به عصاره خالص دست یافت.

این فرایند باعث حذف سریعتر حلال از نمونه می شود.

اکثر دستگاه های روتاری از چهار بخش عمده تشکیل شده اند که عبارت است از: حمام آب گرم، روتور،  کندانسور  یا خنک کننده، فلاسک جمع کننده حلال یا تله حلال، فلاسک حاوی نمونه تغلیظ شده، به علاوه یک پمپ خلاء هم برای کاهش فشار نیاز است.

خالص سازی با روتاری
خالص سازی با روتاری

مراحل انجام خالص سازی با روتاری

  1. اجازه دهید تا حمام آب گرم شروع به گرم شدن و کنداسور شروع به سرد شدن کند.
  2. همیشه قبل از شروع کار مطمئن شوید که فلاسک حلال یا تله حلال خالی شده است چون ممکن است کاربر قبلی با یک حلال ناشناخته کار کرده باشد و فراموش کرده با شد که فلاسک را خالی و تمیز کند.
  3. تمامی اجزا را با گیره محکم کنید و از محکم شدن اجزا به طور کامل مطمئن شوید.
  4. سپس روتور را فعال کرده و به این نکته توجه کنید که روتور پس از فعال شدن باید با سرعتی بچرخد تا یک پوشش یکنواخت روی سطح داخلی فلاسک ایجاد شود.
  5. پمپ خلاء را برای کاهش فشار فعال کنید. اجازه دهید نمونه تقریباً یک دقیقه در خلاء بچرخد. به احتمال زیاد به زودی شروع به جوشیدن می کند. تا زمانی که حباب ها به گردن فلاسک نرسند، ممکن است اجازه داده شود تا بجوشد. اگر به نظر می رسد که حباب ها در خطر رسیدن به گردن فلاسک هستند، با باز کردن کامل دریچه توقف، سیستم را دوباره تحت فشار قرار دهید تا جوشیدن متوقف شود. این کار را تا زمانی تکرار کنید که جوشش متوقف شود و حلال به طور پیوسته از کندانسور جریان یابد. فقط در این صورت است که می توانید دریچه را کاملا ببندید.
  6. به نظارت بر وضعیت برای یک یا دو دقیقه دیگر ادامه دهید تا جوشیدن متوقف شود و حلال به طور پیوسته از کندانسور جریان یابد. در این مرحله بی خطر است که اواپراتور چرخشی را بدون مراقبت رها کنید.