خدمات NGS خدمات NGS توالی‌یابی نسل بعد

NGS (Next Generation Sequencing) یا توالی یابی نسل جدید با بهره گیری از دستگاه ها ،روش ها و نرم افزارهای پیشرفته به کمک علم ژنتیک و مهندسی کامپیوتر اقدام به خوانش نوکلئوتیدهای تشکیل دهنده ژنوم می کند تا به وسیله آن متخصصان بتوانند انواع بیماری های ژنتیکی از جمله بیماری های تک ژنی با توارث مندلی و یا حتی بیماری ها با علت ناشناخته را تشخیص دهند. همچنین با بهره گیری از این فناوری می توان در سطح ژنومیک نه فقط کل ژنوم بلکه تنها بخشی از ژنوم و در سطح ترانسکریپتومیک RNA ها را توالی یابی کرد.

اگر آزمایشگاه شما در حال حاضر طیف وسیعی از ابزارهای توالی یابی و تخصص NGS را ندارد، می توانید پروژه های توالی یابی ژنوم خود را به ما بسپارید.در ژنیران ما طیف گسترده‌ای از خدمات آماده‌سازی نمونه شامل استخراج RNA و DNA، تعیین کمی و کیفی اسید های نوکلئیک ،ارسال نمونه جهت توالی‌یابی و آنالیز داده های حاصل از توالی یابی کل ژنوم (WGS)، توالی یابی کل اگزوم (WES) و توالی یابی RNA را ارائه می‌کنیم.

توالی یابی کل ژنوم (WGS)

به دست آوردن اطلاعات ژنومی کامل از هر موجود زنده با توالی یابی کل ژنوم (WGS) قابل انجام می باشد. خدمات آنالیز WGS با کیفیت بالا و در سریع ترین زمان برای تشخیص ناهنجاری‌های ژنتیکی مانند پلی‌مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی (SNPs) و indels در ژنیران قابل انجام می باشد.

توالی یابی کل ژنوم (WGS)
توالی یابی کل اگزوم (WES)

توالی یابی کل اگزوم (WES)

در این روش تمرکز بر تعیین توالی نواحی کدکننده پروتئین می باشد که توالی یابی را کارآمد و مقرون به صرفه می کند. توالی یابی کل اگزوم (WES) یک رویکرد هدفمند است که شناسایی تغییرات در بخش کدکننده پروتئین ژنوم را ممکن می سازد. در انسان، تنها حدود 1 درصد از ژنوم از اگزوم تشکیل شده است. با این حال، اکثر واریانت های ژنتیکی مرتبط با بیماری در اگزون ها رخ می دهند، و این مناطق را برای بسیاری از مطالعات ژنتیکی حیاتی می کنند.

توالی یابی پانل

روش توالی یابی پانل ، توالی یابی مقرون به صرفه را هم زمان با پوشش بالای خوانش ها و تنها در ژن های کاندید در یک بیماری خاص ارائه می دهد. توالی یابی هدفمند با تهیه کتابخانه هایی که فقط مناطق منتخب ژنوم را پوشش می دهند، کار می کند. این رویکرد برای مطالعه یک پانل تعریف شده از ژن ها مناسب است و می تواند بهبودهایی در بازدهی در توالی یابی کل ژنوم و توالی یابی کل اگزوم ارائه دهد.

توالی یابی پانل
توالی یابی RNA

توالی یابی RNA

توالی یابی ترانسکریپتوم یا توالی یابی RNA، تصویری دقیق از عملکرد و رفتار سلول با مشاهده رونویسی RNA ارائه می دهد. سرویس توالی یابی RNA ما طیف وسیعی از امکانات را برای مطالعه RNA کل، mRNA یا سایر فراکسیون های RNA با دقت و قابلیت اطمینان بالا فراهم می کند.