خدمات بخش پاتولوژی آزمایشگاه ژنیران

خدمات پاتولوژی

در این بخش لیست کامل خدمات پاتولوژی آورده شده است.

تثبیت بافت های مختلف جانوری

تثبیت بافت های مختلف جانوری.

قالب گیری
MTP-tissue-processor-1

پردازش بافت

پردازش بافت.

قالب گیری پارافینی و برش گیری با میکروتوم

قالب گیری پارافینی و برش گیری با میکروتوم

قالب گیری
رنگ آمیزی عمومی

رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

رنگ‌آمیزی رتیکولین

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

رنگ آمیزی اختصاصی
رنگ آمیزی در پاتولوژی

رنگ‌آمیزی لوکسول فست بلو-کریزل ویولت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

رنگ‌آمیزی های رایج اختصاصی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

رنگ آمیزی خدمات پاتولوژی ki67
خدمات پاتولوژی -IHC

ایمونوهیستوشیمی و ایمونوهیستوفلورسنت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.