انجام کلیه خدمات مرتبط با آزمایشگاه کشت

انجام انواع خدامات کشت سلولی |تیمار سلولها| لوسیفراز|ترنسفکشن|Viability | سلول های بنیادی| آپوپتوز| آزمایشگاه کشت | MTT Assay و...

 آزمایشگاه ژنیران در آزمایشگاه کشت سلول خود  آماده ارائه خدمات انواع می باشد

آزمایشگاه کشت سلول ژنیران با تجهیزات و دانش خود آماده انجام تمامی نیاز های شما در کشت سلول حیوانی می باشد در زیر بخشی از خدمات آزمایشگاه کشت سلول ژنیران را مشاهده می کنید.

 

خدمات در زمینه کشت سلول:

 

 

کشت رده سلول :

به فرآیند کشت سلول های استاندارد درمحیط کشت های مختلف گفته می شود

، محیط های کشت بسته به نوع سلول تغییر کرده و شرایط مصنوعی را برای رشد سلول فراهم می کند


تکثیر و نگهداری طولانی مدت رده های سلول حیوانی:

این فرایند به منظور ممانعت از جهش سلول و محافظت از رده سلولی در مقابل آلودگی

ودیگر عوامل مخرب انجام می گیرد که طی متد عمومی و یا خاص قابل انجام است.


بررسی زنده مانی (Viability):

فرآیندی است که درآن قدرت زنده ماندن یا برگشت به زندگی رده سلول های مختلف ، اندام ها ویا بافت مورد بررسی قرار می گیرد.


شمارش سلولی:

اندازه گیری حدودی تعداد سلول ها در مقیاس های مختلف که با دستگاه ویا لام نئوبار انجام می پذیرد.


تکنیک های بررسی سمیت مواد بر روی رده های سلولی (MTT,XTT,LDH Assays):

یک تست کاربردی و حساس است که میزان سمیت مواد مختلف بر روی رده های های سلولی مختلف را

هم به صورت کیفیی و هم کمی نشان می دهد از این فرآیند به منظور بررسی LC50

و انواع دارو ها و عصاره های گیاهی و پپتید ها و… استفاده می شود.


تیمار سلولها با انواع داروها، عصاره های گیاهی، پپتید ها و نانوذرات


ترنسفکشن سلولها با DNA و انواع RNA:

انتفال قطعه DNA یا RNA به سلول های مختلف طی متودی که خاص آن RNA و  DNA است

این قطعات می توانند آماده باشند ویا طی فرآیند استخراج پلاسمید از باکتری مور نظر ب هدست آمده باشند.


انجام تست لوسیفراز:

این تست در اکثر مواقع به منظور اثبات ترنسفکشن به سلول انجام می گیرد ، در این آزمایش لوسیفرین به عنوان یک مارکر عمل می کند.


 بررسی میزان آپوپتوز:

آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده ی سلول یک فرآیند بیو شیمیایی است که در آن

ویژگی سلول از جمله مورفولوژی و… تغییر کرده و مرگ سلول را موجب می شود

بررسی میزان آپوپتوز می تواند مکانیسم عمل دارو یا ماده موثر را به ما نشان دهد.


انجام تست های تهاجم و مهاجرت سلولی در آزمایشگاه کشت سلول :

این فرآیند به منظور بررسی قدرت متاستان و رشد سلول های در جمعیت مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.


کشت سلول اولیه(Primary Cell Culture):

نحوه کشت سلول های اولیه

 


کشت سلول های بنیادی و بررسی تمایز آنها :

این گونه سلول ها پرتوان بوده و می توانند در هر دور تقسیم مانند خودرا ساخته و همچنین به سلول های خاصی تمایز یابند ،

کشت و نگهداری این سلول ها سخت تر بوده و احتیاج به مراقبت بیشتری دارد

گفتنی است که نمی توان این سلول هارا مانند رده های سلولی برای طولانی مدت نگه داشت.


نامیرا کردن سلولها:

این فرآیند به منظور مطالعه بیشتر بر روی سلول ها و همچنین نگهداری طولانی مدت آنها مورد استفاده قرار میگیرد.


جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید…