آشنایی با ترازوی حساس آزمایشگاهی

توزین در آزمایشگاه ها با دقت بالا بسیار مهم است. چرا که ساخت محلول هایی با غلظت دقیق برخی اوقات از انحلال وزن مشخصی از یک ماده جامد درون حلال به دست می آید. وزن ماده جامد باید با دقت توزین شده و به محلول شود. اینکار توسط ترازو حساس آزمایشگاهی انجام می شود. ترازو حساس با دقت های مختلف بسته به کاربری ساخته می شوند. عموما ترازو های حساس آزمایشگاهی در دقت های ۰٫۰۰۱ گرم، ۰٫۰۱ گرم و ۰٫۱ گرم تولید می شوند. هر گرم هزار میلی گرم می باشد و به دلیل ساخت محلول ها در حجم های کم، توزین مواد جامد برای انحلال در حد میلی گرم استفاده می شوند.