آشنایی با انواع یخچال و فریزر های آزمایشگاهی

 

 

انواع یخچال و فریزر های آزمایشگاهی – تانک ازت

 

به منظور نگهداری مواد آزمایشگاهی و جلوگیری از خراب شدن آن ها و همچنین نگهداری سلول های مختلف به شکل زنده از انواع یخچال ها استفاده می شود. معمول ترین یخچال همان یخچال های آشپزخانه می باشند که عموما در دمایی بین 3 تا 7 درجه سانتی گراد تنظیم می شوند. این نوع یخچال برای نگهداری ترکیباتی که زیاد به دما حساس نیستند مورد استفاده قرار می گیرد.

مدل بعدی فریزر های منفی 20 هستند که عموما همان فریزر های معمولی که در آشپزخانه ها استفاده می شوند، می باشند. این نوع فریزر برای نگهداری ترکیباتی که تا حدودی نسبت به دما حساس هستند مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین در بخشی از پروتکل فریز کردن سلول ها از فریزر منفی 20 استفاده می شود.

فریزر هایی با دما های پایین تر نیز وجود دارند که مخصوصا با کاربری آزمایشگاه ساخته می شوند. این فریزر ها در دو دمای منفی 40 و منفی 86 موجود هستند. هر کدام از فریزر ها بسته به کاربری آزمایشگاه و ترکیباتی که در آن نگهداری می شوند انتخاب می شوند. همچنین بخشی از پروتکل فریز کردن سلول ها شامل قرار دادن موقتی آن ها در فریزر منفی 86 می باشد.

با اینکه امروزه در آزمایشگاه ها انواع یخچال ها یافت می شود که دما های مختلف را برای نگهداری نمونه های آزمایشگاهی تأمین می کنند اما گاهی اوقات دمای یخچال های موجود بالاتر از میزان مورد نیاز بوده و برای نگهداری طولانی مدت برخی از نمونه های دما های پایین تری لازم است. تانک ازت یکی از ابزار های مورد استفاده در آزمایشگاه های زیست شناسی می باشد که جهت تأمین دما های خیلی پایین مورد استفاده قرار می گیرد. در آزمایشگاه های کشت سلول و برخی اوقات میکروبیولوژی برای فریز کردن و نگه داری طولانی مدت سلول ها به شکل زنده، باید سلول ها در دما های پایین نگهداری شوند. همانطور که ذکر شد در بین یخچال های آزمایشگاهی پایین ترین دما مختص فریزر های منفی 86 درجه سانتی گراد می باشد و این دما برای زنده نگه داشتن طولانی مدت سلول ها مناسب نیست. لذا تانک ازت که محتوی نیتروژن مایع حاصل از تقطیر جزء به جزء هوا می باشد، دمایی معدل منفی 196 درجه سانتی گراد را تأمین می کند. تانک ازت دارای یک درب در بالا می باشد که نیتروژن مایع و همینطور نمونه های مورد نظر از آن وارد سیستم تانک می شود. تانک ازت می تواند در سایز های مختلف ساخته شود. سعی بر آن بوده که یک تانک ازت زمانی که درب آن بسته است، شبیه به یک سیستم ایزوله باشد تا تبادلات انرژی و ماده با محیط نداشته باشد که بدین صورت مدت بیشتری نیتروژن درون آن به شکل مایع باقی مانده و دما بالا نرود.

آزمایشگاه ژنیران بسته به نیاز انواع سیستم های یخچالی و فریزری معمولی و منفی 86 درجه سانتی گراد را داراست. همچنین آزمایشگاه کشت ژنیران شامل دو تانک ازت می باشد که یکی از آن ها ثابت و دیگری تانک ازت سفری جهت ارسال و دریافت نمونه به نقاط مختل می باشد.