خدمات میکروبیولوژی

آزمایشگاه ژنیران در راستای خدمت رسانی به دانشجویان، محققین و مراکز تحقیقاتی همکار خدمات آزمایش آب و فاضلاب به روش MPN به انجام می رساند. خدمات آزمایش آب و فاضلاب به روش MPN با بهترین مواد و تجهیزات به روز و پیشرفته آزمایشگاهی در کمترین زمان و نتایج دقیق، زیرنظر کارشناسان با تجربه ارائه می گردد.

🔴 زمان تحویل:(جهت اطلاع با مرکز تماس بگیرید) 🔴 نحوه محاسبه قیمت: (جهت اطلاع با مرکز تماس بگیرید)


این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن why-us.gif استخدمات جانبی:

آزمایشگاه ژنیران در حال حاضر با دارا بودن تجهیزات کامل در زمینه های میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی سایر خدمات در این زمینه ارائه می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک های زیر کلیک کنید:

سایر خدمات میکروبیولوژی

خدمات بیوتکنولوژی

تجهیزات مرتبط با آزمایش آب و فاضلاب به روش MPN

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن تجهیزاتکلنی-1024x256.jpg است

در رابطه با آزمایش MPN بیشتر بدانید:

محتمل ترین تعداد (MPN) روشی است که برای تخمین غلظت میکروارگانیسم های زنده در یک نمونه با استفاده از تکرار مایع رشد در رقت ده برابری استفاده می شود. این ماده معمولاً در تخمین جمعیت میکروبی در خاک ، آب ، محصولات کشاورزی استفاده می شود و به ویژه با نمونه هایی که حاوی ماده ذره ای هستند که با روش های شمارش پلیت، تداخل دارد بسیار مفید است.

MPN معمولاً برای آزمایش کیفیت آب یعنی به منظور آزمایش آب به منظور وجود یا عدم وجود باکتریهای موجود در آن استفاده می شود. گروهی از باکتری ها که معمولاً به عنوان Fecal coliform نامیده می شوند ، به عنوان شاخص آلودگی Fecal در آب عمل می کنند. وجود تعداد بسیار کمی از باکتریهای Fecal coliform نشان می دهد که آب احتمالاً هیچ ارگانیسم بیماری زایی ندارد، در حالی که وجود تعداد زیادی از باکتری های Fecal coliform نشان می دهد که آب به احتمال زیاد حاوی ارگانیسم های بیماری زا می باشد که باعث می شود آب نامناسب برای مصرف باشد.

آزمایش MPN در سه مرحله انجام می شود:

تست پیش فرض (Presumptive test)

تست تائیدیه (Confirmatory test)

تست تکمیلی (Completed test)

تست پیش فرض

تست پیش فرض، یک تست غربالگری می باشد که بوسیله ی آن حضور ارگانیسم های coliform در نمونه ی آب مورد آزمایش قرار می گیرد. اگر نتایج تست پیش فرض منفی بود، هیچ تست تکمیلی دیگری نیاز نیست و منبع آب از لحاظ میکروبیولوژیکی ایمن می باشد. اگر نتایج تست پیش فرض مثبت باشد یا به عبارتی اسید و گاز در تیوب ها مشاهده شود، نمونه ی آب ناسالم بوده و تست تائیدیه بایستی انجام شود.

تست تاییدیه

برخی از میکروارگانیسم های غیر از کولیفرم ها نیز از تخمیر لاکتوز اسید و گاز تولید می کنند. به منظور تأیید وجود کولیفرم ، آزمایش تأییدیه انجام می شود.

تشکیل گاز در مایع لاکتوز و نشان دادن باسیل های گرم منفی و غیر اسپور زا در آگار مربوطه حاکی از حضور یک عضو گروه کلیفرم در نمونه مورد بررسی است.

فقدان تشکیل گاز در مایع لاکتوز یا عدم نشان دادن باسیل های گرم منفی و غیر اسپور زا در شکاف آگار مربوطه ، آزمایش منفی (عدم وجود کولیفرم در نمونه آزمایش شده) را تشکیل می دهد.

تست تکمیلی

از آنجا که ممکن است برخی از نتایج مثبت از آزمایش تأیید نادرست باشد ، مطلوب است که تست های تکمیلی انجام شود. برای این منظور تلقیح از هر لوله مثبت آزمایش تأیید بر روی صفحه ای از EMB یا آگار Endo قرار داده می شود.

مزایای آزمون MPN :

سهولت تفسیر چه از طریق مشاهده و چه از طریق انتشار گاز

سموم نمونه ها رقیق می شوند.

روش مناسبی برای آنالیز نمونه های با کدورت بالا، که با فیلتراسیون غشایی قابل تجزیه تحلیل نیستند، می باشد مانند نمونه های رسوبات، لجن، گل و غیره

معایب آزمون MPN :

مدت زمان زیادی برای بدست آوردن نتایج مورد نیاز است.

نتایج خیلی دقیق نیستند.

نیازمند ابزار و ظروف شیشه ای و محیط های بیشتری می باشد.

احتمال وجود نتایج مثبت کاذب وجود دارد.